Leerlingenbegeleiders

 

 

Snelgids

 

Hoe wij leerlingen begeleiden

Als tiener zal je een hele weg afleggen in onze school. Je leert hier leven, leren en kiezen. Soms heb je hierbij hulp nodig. Als school proberen we zoveel mogelijk in te zetten op het voorkomen van problemen.

  • Preventieve begeleiding

Beter voorkomen dan genezen. De titularisteams en leerkrachten zorgen voor een positief klasklimaat. Het KvRi voorziet ook seksuele en relationele vorming en gezondheidsopvoeding. We willen dat je je goed in je vel en fit in je hoofd voelt. Samen met de klas werken we rond grensoverschrijdend en risicogedrag. Daarmee hopen we heel wat problemen te vermijden.

  • Leerlingenbegeleiders

Elke graad heeft een leerlingenbegeleider bij wie je altijd terecht kan met je vragen, twijfels of problemen. Samen zoek je naar een oplossing. De gesprekken zijn strikt vertrouwelijk.

  • Extra hulp nodig?

Weet je nog niet goed hoe je moet studeren?  In de lessen doorheen het jaar wordt tijd besteed aan het leren plannen, je boekentas maken, schematiseren… Daarnaast is er een extra aanbod studiebegeleiding voor wie nog wat meer ondersteuning rond leren leren kan gebruiken.
Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) dat aan de school verbonden is, ligt letterlijk naast onze school. Hier kan je ook steeds terecht, alleen of samen met je ouders.

  • Rots & Water

“Rots & Water” is een training die jongeren weerbaar maakt en ze positieve sociale vaardigheden bijbrengt. Allerlei fysieke oefeningen worden afgewisseld met gespreksmomenten. De begeleiding gebeurt in kleine groepen of individueel.

Wat doen leerlingenbegeleiders?

  • Luisteren naar je vragen of problemen
    (o.a. relatieproblemen, angsten, eenzaamheid, verdriet, gebrek aan zelfvertrouwen, grensoverschrijdend gedrag, studieproblemen…).
  • Proberen samen met jou een oplossing te vinden zonder te oordelen of te straffen, strikt persoonlijk en vertrouwelijk.
  • Overleg plegen met directie en/of CLB.
  • Je doorverwijzen wanneer nodig.

Wie zijn onze leerlingenbegeleiders?

Eerste graad : Caroline Clefas (links)

Tweede graad : Dorien Menten (centraal)

Derde graad : Hilde Meyvis (rechts)

Website ontwerp en ontwikkeling door Brandwolves.be
corner-double-right-up