Interessegebieden

Eerste graad

MAAK KENNIS MET DE NIEUWE A-STROOM

Brede basisvorming

We kiezen voor een invulling van de differentiatie-uren waarbij zoveel mogelijk leerlingen kunnen genieten van hetzelfde aanbod, in welke optie ze ook zitten. Elke leerling van 1A heeft 1 lesuur ICT en volgt ‘Horizonmodules’.

Horizonmodules

In deze keuzemodules gaan leerlingen, samen met de leerkracht, op zoek naar een antwoord op een vraag of een probleemstelling. Deze uren zijn echt bedoeld om de ‘horizon’ van de leerlingen te verruimen.

De leerkracht vervult hierbij de rol van coach. De klassikale instructiemomenten worden beperkt. De leerlingen bepalen mee het doel en worden uitgedaagd om met het probleem aan de slag te gaan. De input van de leerling wordt dus een belangrijk gegeven. Hierbij zal ook het creatieve en het probleemoplossend denken zoveel mogelijk gestimuleerd worden.

Leerlingen kunnen kiezen uit een gevarieerd aanbod van thema’s. Ze kiezen niet per klas, maar individueel. Via deze uren krijgen de leerlingen meer zicht op hun interesses en talenten.

Volgende thema’s komen aan bod:

Loep-uren

In de optie Moderne Wetenschappen versterken we Frans én wiskunde met een extra lesuur. Tijdens deze ‘Loep-uren’ gaan we dieper in op de inhouden van beide vakken. Leerlingen gaan volgens eigen noden en/of mogelijkheden aan de slag, ieder op hun eigen tempo en met diverse werkvormen. Zo willen we elke leerling op zijn/haar niveau uitdagen en zo ver mogelijk brengen in het leerproces.

Wat kan je verder verwachten in de A-stroom?

Drie opties
Moderne Wetenschappen
Behaalde je sterke resultaten in de basisschool en heb je zin in een extra uitdaging? Hou je van wiskundige raadsels en wetenschappelijke proeven? Ben je gemotiveerd om na de lessen nog voor school te werken en kan je al redelijk zelfstandig aan de slag, dan is Moderne Wetenschappen een uitstekende keuze.

lessentabel eerste jaar | lessentabel tweede jaar

Latijn
Ben je daarenboven erg geïnteresseerd in talen en oude culturen? Dan is de optie Latijn je op het lijf geschreven. Het tempo ligt hier iets hoger, maar dat mag voor een leergierige leerling als jij geen probleem zijn.

lessentabel eerste jaar | lessentabel Latijn tweede jaar | lessentabel Grieks-Latijn tweede jaar

Exploratie
Werk je graag samen met anderen? Wissel je theorie graag af met praktijk? Dan is Exploratie echt iets voor jou.

lessentabel eerste jaar | lessentabel tweede jaar
 
 

DE NIEUWE B-STROOM

Wil je iets met je handen doen, en met beide voeten in de praktijk staan? Misschien heb je door omstandigheden een leerachterstand opgelopen? Of heb je moeite met talen en/of rekenen? Heb je je getuigschrift van het basisonderwijs niet behaald? Dan is het aangewezen om het eerste leerjaar B te volgen. We hernemen basisleerstof van de lagere school en verwerken samen nieuwe leerstof. Tijdens de praktijkvakken ontdek je waar je interesses en talenten liggen. Doordat we in kleinere klasgroepen werken, krijg je veel individuele begeleiding.

In het eerste leerjaar B krijgt iedereen een basispakket met boeiende vakken. Daarnaast krijg je een uur ICT om je digitale vaardigheden te ontwikkelen. En in de drie uren Talentmodules ontdek je waar je sterk in bent en waar je interesses liggen.

In het tweede leerjaar B maak je kennis met de drie beroepenvelden die je op onze school in BSO kan volgen: Mode, Voeding-Verzorging en Office & Retail (Kantoor).

Wat kan je verder verwachten in de B-stroom?

lessentabel eerste leerjaar B | lessentabel tweede leerjaar B