Interessegebieden

Eerste graad

Groeien in de eerste graad!

Het lijkt een gigantische stap. Je laat de vertrouwde basisschool achter je en stapt een grote, onbekende school binnen. Toch zal je ervaren dat die overstap vlot verloopt. Daar willen alle schoolmedewerkers samen voor zorgen: leraren, leerlingenbegeleiders, onderhoudspersoneel, secretariaatspersoneel en directie.

De eerste graad vormt de brug tussen de basisschool en de specifieke richtingen van de tweede graad. Eigen aan het middelbaar onderwijs is dat je keuzes moet maken. Heb je het getuigschrift van de lagere school behaald? Dan ga je naar het eerste leerjaar A. Heb je het getuigschrift van de lagere school niet behaald, dan zit je in het eerste leerjaar B.