Interessegebieden

Eerste graad Vorselaar

MAAK KENNIS MET DE NIEUWE A-STROOM

Brede basisvorming

We kiezen voor een invulling van de lesuren differentiatie waarbij zoveel mogelijk leerlingen kunnen genieten van hetzelfde aanbod, welke optie ze ook gekozen hebben. Elke leerling van 1A heeft 1 lesuur ‘Leren samen leven’ en volgt ‘Horizonmodules’.

Horizonmodules

In de Horizonmodules (keuzemodules) gaan leerlingen, samen met de leerkracht, op zoek naar een antwoord of antwoorden op een vraag, een probleemstelling. Deze uren zijn echt bedoeld om de ‘horizon’ van de leerlingen te verruimen.

De leerkracht vervult hierbij de rol van coach. De klassikale instructiemomenten worden beperkt. De leerlingen bepalen mee het doel en worden uitgedaagd om met het probleem aan de slag te gaan. De input van de leerling wordt dus een belangrijk gegeven. Hierbij zal ook het creatieve en het probleemoplossend denken zoveel mogelijk gestimuleerd worden.

Leerlingen kunnen kiezen uit een gevarieerd aanbod van thema’s. Ze kiezen niet per klas, maar individueel. Via deze uren krijgen de leerlingen meer zicht op hun interesses en talenten.

Volgende thema’s komen aan bod:

Loep-uren

In de optie Moderne Wetenschappen versterken we Frans én wiskunde met een extra lesuur. Tijdens deze ‘Loep-uren’ gaan we dieper in op de inhouden van beide vakken. Leerlingen gaan volgens eigen noden en/of mogelijkheden aan de slag.

Co-teaching

In de optie Exploratie word je voor de hoofdvakken ondersteund door een extra leraar. Zo spelen we beter in op de individuele behoeften van de leerlingen: leerstof herhalen, extra oefeningen maken, vragen stellen, nieuwe onderwerpen verkennen… Het behoort allemaal tot de mogelijkheden.

Leren samen leven

‘Sociale relaties doen werken’ is één van de sleutelcompetenties waar we echt op willen inzetten. Samen kunnen mensen ontzettend veel. Als onze relaties werken, dan voelen we ons sterker en zijn we meer opgewassen tegen tegenslagen en hebben we meer energie voor nieuwe uitdagingen. Relaties kunnen ook leiden tot conflicten. We ervaren dat leerlingen het moeilijk hebben om hiermee om te gaan. Hoe constructief samenwerken, hoe omgaan met sociale media, hoe meer weerbaar worden… Dat zijn allemaal thema’s die tijdens dit lesuur aan bod zullen komen in het eerste jaar. Sociale vaardigheden worden op een speelse manier ingeoefend.

Wat kan je verder verwachten in de A-stroom?

Drie opties
Moderne Wetenschappen
Behaalde je sterke resultaten in de basisschool en heb je zin in een extra uitdaging? Hou je van wiskundige raadsels en wetenschappelijke proeven? Ben je gemotiveerd om na de lessen nog voor school te werken en kan je al redelijk zelfstandig aan de slag, dan is Moderne Wetenschappen een uitstekende keuze.

lessentabel eerste jaar | lessentabel tweede jaar

Latijn
Ben je daarenboven erg geïnteresseerd in talen en oude culturen? Dan is de optie Latijn je op het lijf geschreven. Het tempo ligt hier iets hoger, maar dat mag voor een leergierige leerling als jij geen probleem zijn.

lessentabel eerste jaar | lessentabel Latijn tweede jaar | lessentabel Grieks-Latijn tweede jaar

Exploratie
Werk je graag samen met anderen? Wissel je theorie graag af met praktijk? Dan is Exploratie echt iets voor jou.

lessentabel eerste jaar | lessentabel tweede jaar

DE B-STROOM

Wil je iets met je handen doen, en met beide voeten in de praktijk staan? Misschien heb je door omstandigheden een leerachterstand opgelopen? Of heb je moeite met talen en/of rekenen? Dan is het aangewezen om het eerste leerjaar B te volgen. We hernemen basisleerstof van de lagere school en verwerken samen nieuwe leerstof. Tijdens de praktijkvakken ontdek je waar je interesses en talenten liggen. Doordat we in kleinere klasgroepen werken, krijg je veel individuele begeleiding.

In het eerste leerjaar B krijgt iedereen een basispakket met boeiende vakken. In het tweede jaar kies je daarnaast voor twee van de drie beroepenvelden

Wat kan je verder verwachten in de B-stroom?

lessentabel eerste leerjaar B

Drie beroepenvelden
In het tweede jaar B kan je twee beroepenvelden combineren zodat je in elk derde jaar van het beroepsonderwijs in onze school kan doorstromen. Wil je in het derde jaar Kantoor (Office & Retail) volgen, dan kies je daar best in je tweede jaar al voor.

Kantoor en Verkoop
Met Kantoor en Verkoop kan je veel meer richtingen uit dan je denkt. In de eerste twee jaren maak je kennis met de taken in de administratieve, logistieke of verkoopsector. Daarmee kan je op kantoor, in een magazijn of in een winkel aan de slag.

lessentabel Kantoor en Verkoop / Verzorging-Voeding

Mode
Heb je oog voor mode en lifestyle? Wil je zelf eigentijdse outfits maken? Ben je sociaal en creatief? Dan is Mode de richting die je zoekt. Dit is een brede opleiding voor wie bereid is om nauwkeurig te werken. Zelfstandig, én in team. Een richting voor doeners!

lessentabel Mode / Verzorging-Voeding

Verzorging-Voeding
Zorg je graag voor kleine kinderen of bejaarden? Ben je sociaal, nauwkeurig en creatief? Dan is de studierichting Verzorging – Voeding beslist iets voor jou. Je leert er lekkere en gezonde maaltijden bereiden en maakt er kennis met de leefwereld van kleuters en ouderen.

lessentabel Kantoor en Verkoop / Verzorging-Voedinglessentabel Mode / Verzorging-Voeding