Onze school

Laptop voor iedere leerling

In het schooljaar 2019-2020 lanceerden we het project ‘Een laptop voor iedere leerling in het KvRi’. Hiermee wil de school op termijn elke leerling uitrusten met een degelijke laptop. De aankoop van de laptops gebeurt stapsgewijs. In september 2019 kochten de leerlingen die startten in het eerste jaar hun toestel aan. In de daaropvolgende schooljaren kopen telkens de leerlingen die starten in het eerste en het vierde jaar een laptop aan. Op die manier zal iedere leerling vanaf het schooljaar 2022–2023 over een persoonlijke laptop beschikken.

Elke leerling zal met dezelfde laptop werken. We bieden een stevig toestel aan dat geschikt is voor zakelijk gebruik. De school staat in voor de installatie en het onderhoud ervan. Er zijn twee laptoploketten op school. Daar kunnen leerlingen terecht voor het installeren van programma’s, herstellingen, verzekeringsdossiers in geval van schade en de uitwisseling van reservelaptops bij defecten. Ook tijdens de schoolvakanties kunt u rekenen op service en ondersteuning.

 

 

Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u de antwoorden op een aantal veelgestelde vragen. Heeft u nog andere vragen, of wilt u bijkomende informatie? Stuur dan een e-mail naar het laptopteam@kvri.be.

 

Een laptop voor iedere leerling, waarom juist?

Hetzelfde toestel voor iedereen?

Wat is het engagement van de school?

Wat is inbegrepen in de aankoop van de laptop?

Wat houdt een aankoop via de firma Leermiddel in?

Wat betaalt u voor de laptop?

Hoe verloopt de betaling van de laptop via Leermiddel?

Kan ik de laptop met service inbegrepen in één keer aankopen?

Wat indien de leerling tijdens de huurovereenkomst de school verlaat?

Welke programma’s (software) staan op de laptop?

Voor welke doeleinden mag de laptop gebruikt worden?

Werkt de leerling constant op de laptop?

Hoe kunt u schade aan de laptop vermijden?

Mijn laptop is defect. Wat moet ik doen?

Welke herstellingen vallen binnen de garantie?

Welke herstellingen vallen buiten de garantie?

Mijn laptop is gestolen. Wat moet ik doen?

Welke service is er tijdens de schoolvakanties?

Wat als ik meerdere kinderen op school heb?

Wat verwachten we van de leerling?

Wat gebeurt er bij wanbetaling?

Moet de leerling een laptop via de school aankopen?

Is er garantie op de batterij?

Is er een muis, klavier en hoofdtelefoon voorzien bij de laptop?

Wat is de duurtijd van het huurcontract?

Wat na 3 jaar?

Ik ben nieuw ingeschreven in het KvRi, maar ik zal toch niet starten. Wat nu?

Bekijk de technische specificaties

 

Een laptop voor iedere leerling, waarom juist?

Technologie evolueert snel en is alomtegenwoordig. Goede digitale vaardigheden zijn een sterke troef op de arbeidsmarkt en in het dagelijkse leven. Toekomstgericht leren betekent dat we de ICT-competenties ontwikkelen die opgenomen zijn in de nieuwe leerplannen die vanaf september 2019 van kracht werden. Met een eigen laptop kan elke leerling zijn/haar digitale vaardigheden trainen en ontwikkelen. We stippen enkele voordelen aan.

Terug naar overzicht

 

Hetzelfde toestel voor iedereen?

De school kiest bewust voor een uniform toestel voor alle leerlingen en leerkrachten. Wat zijn de voordelen daarvan?

Terug naar overzicht

 

Wat is het engagement van de school?

We willen onze leerlingen digitaal vormen. Dat betekent:

Om dit proces in goede banen te leiden, heeft de directie een groep mensen bij elkaar gebracht die zich voltijds kunnen inzetten.

Een leerling loopt normaal zes of zeven jaar school op het KvRi, afhankelijk van de studierichting. In alle leerjaren wordt de laptop gebruikt. Helaas gaat een laptop niet eeuwig mee: het toestel kan definitief defect gaan, wisselstukken zijn niet langer beschikbaar, softwarefabrikanten brengen nieuwe versies uit die nieuwe technologieën vereisen…

Voor het KvRi is het een uitdaging om de aankoop van zo’n toestel voor alle ouders haalbaar te maken. Daarom voorzien we voor de terugbetaling van de laptop een periode van drie jaar. Deze drie gebruiksjaren van het toestel hebben geen verband met het aantal jaren dat de leerling op onze school zit of het leerjaar waarin de leerling zit. Het basisgegeven is eenvoudig en zit vervat in de totale kostprijs.

Terug naar overzicht

 

Wat is inbegrepen in de aankoop van de laptop?

Herstelling buiten garantie voor een vast bedrag

 

Niet elke leerling gaat even voorzichtig met zijn toestel om. We kiezen daarom voor een systeem van forfaitaire herstelling bij schade aangebracht door de leerling zelf (dit valt niet binnen de garantie). Zo blijft de kostprijs van deze schadegevallen betaalbaar voor de ouders. De vaste kost (forfaitair) voor een herstelling is 150 euro. Alles daarboven wordt gedragen door de hersteller. Deze service is in de prijs inbegrepen. Een beschermhoes voor de laptop is tevens inbegrepen in de prijs. We voorzien een hoogwaardige hoes om schade zoveel mogelijk te voorkomen.

 

Garantie 3 jaar ‘Next Business Day On Site’

 

In de prijs is een garantie-uitbreiding van de wettelijk verplichte 2 jaar naar 3 jaar inbegrepen. We voorzien ook een kortere reparatietijd dan de wettelijk voorziene ‘redelijke termijn’ en dit in de school zelf (dus geen verplaatsing of verzendkosten). Dit betekent dat defecte laptops normaal binnen 1 à 2 werkdagen op school hersteld worden. Er is meermaals per week een technicus aanwezig op school. Bovendien hoort bij deze service een extra service: de leerling krijgt een reservetoestel mee tijdens de herstelling. Op elk moment kan de leerling dus beschikken over een toestel, ook als de schade door de leerling zelf is toegebracht.

Deze garantie geldt ook tijdens schoolvakanties. De leerling kan dan rechtstreeks terecht bij de leverancier.

Een aanzienlijk deel van de totaalprijs gaat naar dit garantiepakket om de leerling, ouders en leerkracht zo weinig mogelijk technische zorgen te geven. Zo groeit iedereen in het gebruik van nieuwe technologie en nieuwe methoden in het onderwijs. Het hele KvRi‐team beschouwt dit als een essentieel onderdeel van ons pedagogisch project, ondanks de extra kost dat dit met zich meebrengt. Om ons onderwijsproject voor elke leerling optimaal te kunnen realiseren, is het gebruik van een laptop in de les noodzakelijk.

Terug naar overzicht

 

Wat houdt een aankoop via de firma Leermiddel in?

De firma Leermiddel (Signpost) stelt aan de leerling een toestel ter beschikking van het afgesproken merk en type. Dit toestel wordt gestandaardiseerd door de school en is door de Leermiddel volledig operationeel gemaakt voor onmiddellijk gebruik volgens de vereisten die de school van de leerling oplegt.

Leermiddel levert de nodige inspanningen zodat het toestel te allen tijde door de leerling kan worden gebruikt, zowel op school als thuis. Dit houdt in dat Leermiddel het toestel op verzoek van de leerling en onder bepaalde voorwaarden zal onderhouden of herstellen en een vervangtoestel met dezelfde kwalificaties ter beschikking van de leerling zal stellen zolang dat nodig is.

De laptop wordt bij aanvang van de huurovereenkomst in nieuwe staat aan de leerling geleverd, samen met een oplader en een beschermhoes.

Terug naar overzicht

 

Wat betaalt u voor de laptop?

 

De totale kostprijs is afhankelijk van de optie die u kiest. Ofwel kiest u voor een huurovereenkomst waarbij u de laptop terugbetaalt ofwel koopt u de laptop in één keer. 

 

Optie 1: huurovereenkomst met maandelijkse terugbetaling 

  Lenovo L390 (leerlingen van het eerste jaar)

Bij ontvangst van de laptop betaalt u een huurwaarborg van 94,75 euro. Daarna betaalt u 18,95 euro per maand gedurende 34 maanden vanaf 1 september 2020. De laatste 5 maanden huur worden gecompenseerd door de huurwaarborg. Na 3 schooljaren heeft u een bedrag van 739,05 euro betaald en is de laptop eigendom van de leerling/ouders. 

 

Optie 2: in één keer betalen 

 

U kunt de laptop ook in één keer betalen. U betaalt dan geen administratie- en financieringskosten. De laptop wordt onmiddellijk eigendom van de leerling/ouders. U hangt niet vast aan een huurcontract en u geniet 3 jaar van dezelfde voordelen. De garantievoorwaarden zijn dezelfde als bij een laptop (huurmodel) via Leermiddel. Wanneer u de laptop in één keer koopt, betaalt u 659 euro (factuur mogelijk).

 

HP PROBOOK 435 (leerlingen van het vierde jaar)

Bij ontvangst van de laptop betaalt u een huurwaarborg van 100,25 euro. Daarna betaalt u 20,05 euro per maand gedurende 34 maanden vanaf 1 september 2020. De laatste 5 maanden huur worden gecompenseerd door de huurwaarborg. Na 3 schooljaren heeft u een bedrag van 781,95 euro betaald en is de laptop eigendom van de leerling/ouders. 

 

Optie 2: in één keer betalen 

 

U kunt de laptop ook in één keer betalen. U betaalt dan geen administratie- en financieringskosten. De laptop wordt onmiddellijk eigendom van de leerling/ouders. U hangt niet vast aan een huurcontract en u geniet 3 jaar van dezelfde voordelen. De garantievoorwaarden zijn dezelfde als bij een laptop (huurmodel) via Leermiddel. Wanneer u de laptop in één keer koopt, betaalt u 699 euro (factuur mogelijk).

Terug naar overzicht

 

Hoe verloopt de betaling van de laptop via Leermiddel?

De betaling van het maandelijkse huurbedrag moet verplicht via domiciliëring verlopen. Dit is nodig om de administratieve kosten zo laag mogelijk te houden.

U loopt geen enkel risico. Leermiddel houdt enkel bedragen in die betrekking hebben op de gesloten huurovereenkomst. Daarnaast kunt u tot 8 weken nadat de huurgelden van uw rekening zijn gegaan deze transacties herroepen. U krijgt het ingehouden bedrag dan meteen terug van uw bank.

Terug naar overzicht

 

Kan ik de laptop met service inbegrepen in één keer aankopen?

Dit kan. U betaalt dan bij ontvangst van de laptop in één keer de totale prijs. U krijgt dezelfde garantievoorwaarden. U betaalt geen administratie- en financieringskosten.

Terug naar overzicht

 

Wat indien de leerling tijdens de huurovereenkomst de school verlaat?

De huurovereenkomst is gedurende de looptijd niet tussentijds opzegbaar, behalve wanneer de leerling tijdens deze periode de school verlaat, om welke reden dan ook. In dat geval kan de huurovereenkomst te allen tijde worden opgezegd zonder dat u een opzegtermijn in acht moet nemen.

Als een leerling 14 dagen na de levering van zijn toestel beslist om niet te starten in het KvRi dan kunt u de laptop inleveren zonder kosten.

Terug naar overzicht

 

Welke programma’s (software) staan op de laptop?

De laptop wordt gestandaardiseerd door de school en is door Leermiddel volledig operationeel gemaakt voor onmiddellijk gebruik volgens de vereisten die de school oplegt.

Terug naar overzicht

 

Voor welke doeleinden mag de laptop gebruikt worden?

De laptop mag vrij gebruikt worden. De laptop wordt niet op school bewaard. Tijdens de pauzes kan de laptop in de daarvoor voorziene lockers bewaard worden. Na school neemt de leerling de laptop mee naar huis.

Terug naar overzicht

 

Werkt de leerling constant op de laptop?

Het is zeker niet de bedoeling dat de leerling continu op de laptop werkt. De leraren zoeken naar een goed evenwicht tussen traditionele werkvormen en nieuwe werkvormen waarbij de laptop gebruikt wordt.

Terug naar overzicht

 

Hoe kunt u schade aan de laptop vermijden?

Een laptop, hoe stevig het toestel ook mag zijn, moet met zorg worden behandeld. Uit ervaring weten we dat bij laptops vaak dezelfde schade terugkomt.

 

Beschadiging van de kast

 

Dit wordt veroorzaakt door stoten of het laten vallen. Langs beide hoeken lopen de kabels naar het beeldscherm en de WiFi-antenne. Doordat ze onbeschermd zijn, zal de laptop uiteindelijk zonder beeld of WiFi vallen.

 

Een gebroken beeldscherm

 

Het beeldscherm breekt als er te veel druk wordt uitgeoefend langs de voorzijde of de achterzijde. Aan de oppervlakte voel je niets, maar de elektronische laag binnenin is gebarsten. Het centrum van de barst kan ook onder de kaderrand zitten. Langs de rand en doorheen het scherm komen zwarte vlekken voor die steeds groter kunnen worden. Door te veel druk op het scherm (voor‐ of achterzijde) kan op die plaats ook een vlek ontstaan waar het beeld lichter wordt. Even nefast is het dichtklappen van het beeldscherm met een voorwerp tussen het scherm en het toetsenbord. Het beeldscherm kan ook beschadigd raken door de laptop in een overvolle boekentas te proppen. Wees dus steeds voorzichtig!

Terug naar overzicht

 

Mijn laptop is defect. Wat moet ik doen?

Tijdens de schooluren brengt de leerling de laptop binnen bij het laptoploket van de school. Tijdens de vakantieperiodes neemt de leerling tijdens de kantooruren contact op met Leermiddel.

Indien de laptop niet onmiddellijk kan gerepareerd worden dan zal de school (of Leermiddel tijdens de schoolvakanties) de leerling een vervangtoestel in bruikleen geven gedurende de herstelperiode.

Zorg dat alle documenten in een online opslagruimte staan (Smartschool, OneDrive…) voor u de laptop binnenbrengt. Als er tijdens de herstelling software of hardware moet vervangen worden dan kunnen bestanden (schoolopdrachten, foto’s, muziek…) mogelijk verloren gaan. Voorkom dit door een kopie van deze bestanden te bewaren! De school is niet verantwoordelijk voor verloren bestanden. Controleer alle locaties waar bestanden worden bewaard: het bureaublad, de map ‘Documenten’, de map ‘Downloads’, de map ‘Afbeeldingen’…

Als de laptop is ingesteld voor automatische synchronisatie met de online opslagruimte controleer dan ook of de bestanden wel degelijk in de online opslagruimte staan. Misschien werkt de synchronisatie niet door een probleem met de software.

Softwareproblemen kunnen direct opgelost worden omdat we meteen alle software vernieuwen. U krijgt uw toestel terug met de oorspronkelijke instellingen. Dit houdt wel in dat alle opgeslagen bestanden op de laptop worden verwijderd. Bewaar daarom uw bestanden in Smartschool of op OneDrive.

 

Technische problemen binnen garantie

 

Dit zijn de gevallen waarbij het toestel niet meer goed functioneert zonder dat er externe schade is aan het toestel. Als de schade niet onmiddellijk kan worden hersteld dan krijgt de leerling meteen een vervangtoestel. Van zodra het toestel hersteld is, krijgt de leerling het terug. Omdat iedereen hetzelfde toestel gebruikt, kunnen wij deze service én een vlotte garantie aanbieden.

 

Technische problemen buiten garantie

 

Dit zijn alle gevallen waarbij er externe schade is aan het toestel: kapotte schermen, schade door een val, gebroken hoeken, vochtschade… De school geeft de leerling onmiddellijk een vervangtoestel. Van zodra het toestel hersteld is, krijgt de leerling het terug. Voor deze herstelling wordt een forfaitair bedrag van 150 euro per schadegeval aangerekend. Deze forfaitaire verzekering dekt geen diefstal of verlies. Deze schadegevallen worden individueel behandeld.

U kunt defecten waarvoor u moet betalen bij een herstelling niet opsparen. Als meerdere defecten (bv. een gebroken scherm en een barst in de kast) geen verband hebben dan beschouwen we deze als afzonderlijke schadegevallen. U zal dan de vrijstelling voor elk defect afzonderlijk moeten betalen. U kunt dus niet alle defecten laten herstellen en maar één keer de vrijstelling betalen. Het is mogelijk dat u dit bedrag via een eigen (familiale) verzekering kan terugkrijgen. De school zal echter niet bemiddelen met een verzekeringsmaatschappij. Een goede klaswerking vereist dat de leerling steeds over een goed werkend toestel beschikt, daarom moeten alle herstellingen door de school uitgevoerd worden.

Meerdere keren per week komt een erkende technicus naar de school. Defecte laptops kunnen dus snel hersteld worden waardoor de reservetoestellen slechts voor een korte periode uitgeleend moeten worden. Er zullen dus steeds voldoende reservetoestellen beschikbaar zijn op school. Dit systeem komt in gedrang wanneer ouders het toestel ergens anders aanbieden voor een herstelling. Breng een defecte laptop dus altijd binnen op school.

De technicus die de herstelling uitvoert, beslist of een defect buiten de garantie (dit is een schadegeval) of binnen de garantie valt. Het huurkoopcontract van de laptop voorziet dat het toestel eigendom blijft van de school gedurende de looptijd van het contract. Daarom kunnen ouders geen herstelling buiten garantie met bijhorende kost weigeren. De school en de technici die de herstellingen doen, zijn zich bewust van deze verantwoordelijkheid en beoordelen vakkundig het probleem.

Via Smartschool, e-mail of telefonisch worden de ouders verwittigd indien er kosten zijn bij een herstelling buiten garantie (het franchisebedrag bedraagt maximaal 150 euro).

Het is mogelijk dat een andere leerling uw laptop beschadigt. De eigenaar van het toestel staat altijd in voor de kosten van de herstelling. De leerling meldt het voorval wel onmiddellijk aan het leerlingensecretariaat. Het secretariaat contacteert de ouders van de betrokken leerlingen. Nadien kan een tuchtsanctie volgen. We rekenen op de eerlijkheid van de ouders om tot een onderlinge overeenkomst te komen over de kosten van de herstelling zonder tussenkomst van de school.

Terug naar overzicht

 

Welke herstellingen vallen binnen de garantie?

Voor herstellingen van schade als gevolg van normaal gebruik van de laptop en schade die niet kan worden toegeschreven aan externe factoren (bv. een val, vochtschade, vandalisme…) vraagt Leermiddel geen vergoeding. Deze herstellingen zijn inbegrepen in de prijs.

Terug naar overzicht

 

Welke herstellingen vallen buiten de garantie?

Wanneer de schade aan de laptop te wijten is aan externe factoren zoals schade door een val, een breuk van het beeldscherm door te veel druk, schade door vocht of schade door vandalisme dan wordt een forfaitaire herstelprijs aangerekend van 150 euro. Als de herstelkost echter lager is dan wordt de effectieve herstelkost aangerekend. U betaalt dus maximaal 150 euro bij een defect. Ook als de leerling kan aantonen dat de schade de schuld is van een derde blijft de leerling verantwoordelijk voor het betalen van de herstelprijs. De leerling moet de schade op eigen initiatief verhalen bij de aansprakelijke derde.

Terug naar overzicht

 

Mijn laptop is gestolen. Wat moet ik doen?

In geval van diefstal van de laptop met braak of onder bedreiging zal Leermiddel een gelijkaardig toestel aan de leerling ter beschikking stellen. Hiervoor wordt een forfaitair bedrag aangerekend van 150 euro. De looptijd en de modaliteiten van de huurovereenkomst wijzigen niet. U moet aangifte doen bij de politie en een kopie van het proces-verbaal bezorgen aan Leermiddel.

In geval van verlies of diefstal van de laptop zonder braak of bedreiging is er door de leerling aan Leermiddel een vergoeding verschuldigd gelijk aan 80% van de nog resterende huurprijs. De leerling ontvangt een gelijkaardig toestel ter vervanging. De looptijd en modaliteiten van de huurovereenkomst wijzigen niet.

Terug naar overzicht

 

Welke service is er tijdens de schoolvakanties?

Tijdens de schoolvakanties geldt dezelfde garantie als tijdens de schooluren. De leerling kan tijdens vakanties rechtstreeks terecht bij de leverancier (Leermiddel).

Terug naar overzicht

 

Wat als ik meerdere kinderen op school heb?

Voor kinderen die gelijktijdig in het laptopproject starten, voorzien we als school een korting van 50 euro op de aankoop van het toestel voor het tweede kind en een korting van 100 euro voor het derde kind en volgende. Deze kinderen moeten gelijktijdig in het KvRi ingeschreven zijn en moeten deel uitmaken van dezelfde leefeenheid. Onder ‘dezelfde leefeenheid’ verstaan we:

De ouder(s) dienen zelf een aanvraag voor deze korting(en) in bij het economaat van de school ten laatste op 15 oktober. Na 15 oktober kan er geen aanspraak op de korting meer gemaakt worden. Leerlingen die op een later tijdstip starten, moeten hun aanvraag op dezelfde wijze binnen de week na de ondertekening van hun contract indienen.

Terug naar overzicht

 

Wat verwachten we van de leerling?

De leerling laadt de batterij van zijn/haar laptop elke avond thuis op zodat hij/zij de volgende schooldag met een volledig opgeladen batterij kan starten. Het eerste lesuur is geen oplaaduurtje! Heb je in de loop van de dag toch een platte batterij, dan laad je je laptop alleen op in een lokaal waar je zelf aanwezig bent.

Tijdens de eerste lessen krijgt de leerling de nodige uitleg over de laptop en het aanmelden op het WiFi-netwerk van de school (en op andere netwerken). Bij vragen kan de leerling steeds terecht bij de leerkrachten of de medewerkers van het laptopteam.

Bij een defect kunnen alle opgeslagen gegevens verloren gaan. Bewaar bestanden daarom online: je raakt nooit iets kwijt en het opslagmedium gaat niet defect. Het KvRi biedt iedere leerling online opslagruimte aan op Smartschool en op OneDrive. In de klas krijgen de leerlingen uitleg over hoe ze hiermee moeten werken. De grootte van deze opslagruimten is ruim voldoende voor elk normaal gebruik. De school is nooit verantwoordelijk voor bestanden die die leerling kwijtspeelt.

De leerling brengt zijn/haar laptop steeds mee naar school. De leerling zorgt zelf voor een degelijke en stevige boekentas waar de laptop met beschermhoes naast alle andere schoolbenodigdheden in kan. Gebruik liever geen twee aparte tassen. Bij een verplaatsing volg je steeds de instructies van de leerkracht. Doe je dat niet dan is de school niet verantwoordelijk voor gebeurlijke diefstal. Je laat in ieder geval je laptop nooit onbewaakt achter. Tijdens de middagpauzes en korte pauzes maak je geen gebruik van je laptop op de speelplaats. Bewaar je laptop in je locker (op slot!) of in je boekentas zodat het toestel veilig is opgeborgen.

Terug naar overzicht

 

Wat gebeurt er bij wanbetaling?

In geval van wanbetaling heeft Leermiddel het recht om de service op te schorten. Leermiddel mag bovendien de openstaande schuld compenseren met de huurwaarborg zoals omschreven in artikel 3 van de huurovereenkomst. Leermiddel mag de schuld ook invorderen langs gerechtelijke weg. Leermiddel kan daarnaast ook andere sancties opleggen zoals het (tijdelijk) onbruikbaar maken van de account van de desbetreffende laptop, het terugeisen van de laptop, adapter, beschermhoes enz.

U ontvangt een aanmaning per aangetekende brief na achterstand van één maand huurgeld. Leermiddel rekent dan ook een administratieve kost aan van 10 euro.

Terug naar overzicht

 

Moet de leerling een laptop via de school aankopen?

In principe mag de leerling zelf een eigen laptop aankopen/gebruiken, maar we raden dit nadrukkelijk af. Deze laptop moet dan wel aan bepaalde eisen voldoen. Onze ICT-coördinatoren controleren of het toestel geschikt is. Neem hiervoor contact op met het laptopteam van de school via laptopteam@kvri.be.

 

Nadelen eigen toestel

 

Terug naar overzicht

 

Is er garantie op de batterij?

De garantie op de batterij is uitgebreid naar 3 jaar. Leermiddel vervangt kosteloos elke batterij die minder dan 70 procent van de normale prestaties levert. De batterij moet immers bijna een hele schooldag kunnen overleven.

Terug naar overzicht

 

Is er een muis, klavier en hoofdtelefoon voorzien bij de laptop?

Dit is niet voorzien. De leerlingen kopen dit zelf aan indien ze dit wensen. Een stevige beschermhoes is wel voorzien in de prijs.

Terug naar overzicht

 

Wat is de duurtijd van het huurcontract?

Een leerling loopt normaal zes of zeven jaar school op het KvRi, afhankelijk van de studierichting. In alle leerjaren wordt de laptop gebruikt. Helaas gaat een laptop niet eeuwig mee: het toestel kan definitief defect gaan, wisselstukken zijn niet langer beschikbaar, softwarefabrikanten brengen nieuwe versies uit die nieuwe technologieën vereisen…

Voor het KvRi is het een uitdaging om de aankoop van zo’n toestel voor alle ouders haalbaar te maken. Daarom voorzien we voor de terugbetaling van de laptop een periode van drie jaar. Deze drie gebruiksjaren van het toestel hebben geen verband met het aantal jaren dat de leerling op onze school zit of het leerjaar waarin de leerling zit. Het basisgegeven is eenvoudig en zit vervat in de totale kostprijs.

Terug naar overzicht

 

Wat na 3 jaar?

Na drie gebruiksjaren van de laptop verandert er veel:

Voor laptops aangekocht via Leermiddel biedt de school 2 mogelijkheden. In april van het laatste gebruiksjaar vragen we om uw voorkeur kenbaar te maken. U kunt uw beslissing nog herzien indien dat door omstandigheden (bv. de school verlaten) nodig zou zijn.

 

Optie 1: nieuwe laptop na 3 jaar (aanbevolen)

 

U koopt een nieuw toestel waardoor de hele cyclus opnieuw begint. Het oude toestel komt buiten het servicepakket van de school en wordt volledig eigendom van de leerling/ouders.

 

Optie 2: verder werken met het oude toestel

 

De leerling werkt verder met het oude toestel én betaalt jaarlijks voor een verlenging van de garantie. Deze verlenging van de garantie/service kost 8 euro per maand. Opgelet, de garantie van de batterij vervalt.

 

Laptop in één keer betaald?

 

Heeft u de laptop in één keer betaald dan kunt u een eenmalige garantie- en serviceverlenging van 12 maanden verkrijgen. Dit kost 90 euro en moet u in één keer betalen. De leerling kan de laptop dan nog een jaar langer gebruiken op school met dezelfde service en garantie. Opgelet, de garantie op de batterij vervalt wel!

Terug naar overzicht

 

Ik ben nieuw ingeschreven in het KvRi, maar ik zal toch niet starten. Wat nu?

Als een leerling 14 dagen na de levering van de laptop toch beslist om niet te starten in het KvRi dan kan het toestel ingeleverd worden zonder (extra) kosten.

Terug naar overzicht

 

Technische specificaties

 
Voor leerlingen van het eerste jaar: Lenovo Business laptop Thinkpad L390
 

De Thinkpad L390 is een licht toestel dat volledig ontworpen is voor mobiliteit. Die mobiliteit wordt nog beter door de RapidCharge-functie van de batterij waarmee gebruikers in één uur tot 80% kunnen opladen.

De L390 is een krachtige laptop die is uitgerust met de nieuwste Intel Core processors (met optionele Intel Pro-technologie voor geavanceerde beveiliging en beheerbaarheid). 2×2 ac WiFi en een volledige reeks poorten houden je verbonden met het internet en andere externe apparaten.

Dankzij uitgebreide aansluitpoorten zoals USB Type C, USB 3.0 en HDMI kun je de meeste randapparaten eenvoudig aansluiten. Door de Dual Band ac (2×2) en Bluetooth 4.2 maak je gemakkelijk draadloze verbinding met het internet.

De L390 is gemaakt voor frequent gebruik en is getest op duurzaamheid.

 

Behuizing

 

De behuizing van de laptop is van een betere kwaliteit dan de doorsnee laptop om schade te beperken. Schadegevallen beperken staat gelijk aan kosten beperken!

 

Processor: Intel Core i3-8130U Processor (4MB Cache, up to 3.40 GHz)

 

We kiezen voor de Intel Core i3-8130U processor omdat we gedurende 3 jaar een vlotte werking van de laptop eisen. Met de goedkopere Celeron processor kunnen we dit niet garanderen. Zwaardere types van processoren zouden de prijs enorm doen toenemen. We willen de laptop betaalbaar houden voor iedereen.

 

Besturingssysteem: Windows 10 professional

 

Scherm: 13.3″ Full HD TN ontspiegeld

 

We kiezen bewust voor een formaat dat de middenweg is tussen grootte, mobiliteit, gewicht en de plaatsing op een bank in de klas. Het beschikt over een ontspiegeld scherm om de weerkaatsing van het zonlicht in het scherm te beperken en het comfort van de leerling te verhogen. De resolutie is hoog voor een 13,3”-scherm en zorgt voor een aangename en scherpe kijkervaring.

Dit is een degelijk middenklassetoestel. Het is klein en licht. Het neemt niet te veel ruimte in op een (klas)bankje. Bovendien kan je het makkelijk in de rugzak opbergen.

 

Geheugen: 4GB DDR4 2400MHz SODIMM

 

4GB werkgeheugen is voldoende om een vlotte gelijktijdige werking van een gemiddeld aantal toepassingen te garanderen. We kiezen bewust niet voor een werkgeheugen van 8GB. De meerprijs daarvan is niet recht evenredig met de winst aan comfort.

 

Grafische kaart: Integrated Intel UHD Graphics 620

 

Opslag: 128GB Solid State Drive M.2 2280, SATA3

 

We kiezen voor de nieuwe en snellere SSD-schijf. De schijfgrootte wordt beperkt omdat we 4TB online opslag aanbieden aan de leerling en omdat grotere versies van de SSD-schijf duurder zijn. Het effect op de prestaties van de laptop is niet te onderschatten: het comfort voor de gebruiker stijgt, het energiegebruik daalt, de batterij gaat langer mee en het gewicht van de laptop daalt.

 

AC Adapter: 65W AC Adapter (3pin) – (USB Type C)

 

Camera: 720p HD Camera met microfoon

 

De camerakwaliteit is hoog genoeg voor educatieve toepassingen. De interne micro kan perfect gebruikt worden om lessen op te nemen.

 

Toetsenbord: azerty zonder numeriek klavier

 

We hebben bewust gekozen voor een toestel zonder numeriek klavier om het toestel compact te houden.

 

Poorten

 

USB 3.1 Gen1 / USB 3.1 Gen1 Always on / 2 x USB-C 3.1 Gen1 / HDMI / Hoofdtelefoon en microfoon combo jack

 

Batterij: 3 Cell Li-Polymer Battery 45WH

 

Op de batterij zit 3 jaar garantie. Bij elk ander toestel is de garantie op de batterij slechts 6 maanden indien u een toestel in de winkel koopt (kleine lettertjes). Onvoorziene kosten worden nu vermeden.

 

Draadloze verbindingen

 

Intel Dual Band Wireless AC (2×2) 8265, Bluetooth Versie 4.1, vPro

 

Afmetingen (B x D x H)

 

32,18 cm x 22,42 cm x 1,88 cm

 

Gewicht: 1,46kg

 
Terug naar overzicht
 

Voor leerlingen van het vierde jaar: HP PROBOOK 435 G7 Ryzen 3 met Full HD
 

Terug naar overzicht