Leerlingenbegeleiding

Leerlingenbegeleiding

Hoe wij leerlingen begeleiden

Als elf- of twaalfjarige zal je een hele weg afleggen in onze school. Je leert hier leven, leren en kiezen. Soms heb je hierbij hulp nodig. Als school proberen we zoveel mogelijk in te zetten op het voorkomen van problemen.