Leerlingenbegeleiding

Gelijke onderwijskansen (GOK)

Iedereen verdient gelijke onderwijskansen! Net daarom besteden we de volgende jaren in de eerste graad extra aandacht aan preventie en remediëring van ontwikkelings- en leerachterstanden en aan socio-emotionele ontwikkeling. In de tweede en derde graad staan de thema’s preventie en remediëring van studie- en gedragsproblemen en oriëntering bij in- en uitstroom in de focus.

Dankzij deze GOK-uren kunnen we leerlingen met leermoeilijkheden of socio-emotionele problemen van dichtbij opvolgen, extra inzetten op studiekeuzebegeleiding om nog beter te oriënteren en verschillende projecten uitwerken.