Leerlingenbegeleiding

Huiswerkklas

De huiswerkklas bestaat uit naschoolse huiswerkbegeleiding in kleine groepen ter ondersteuning van het leerproces. Men heeft er extra aandacht voor de agenda, plannen, schriftelijk studeren,… .