Leerlingenbegeleiding

Huiswerkklas

Je kan na schooltijd tot 16:30 terecht in de huiswerkklas waar we jou ondersteunen bij het plannen van je huiswerk en het instuderen van je lessen. Je zit in een kleine groep zodat de huiswerkbegeleider extra aandacht kan besteden aan het gebruik van je agenda, het maken van je boekentas, plannen, schriftelijk studeren…