Leerlingenbegeleiding

Remediale hulp

Remediale Hulp is structureel ingericht in het eerste jaar van de eerste graad.
Leerkrachten Remediale Hulp vangen, op vraag van de klassenraad, de vakleerkracht of de ouders, leerlingen op met leerachterstand en/of leermoeilijkheden voor Nederlands, Frans en wiskunde.

In de tweede en derde graad wordt er één uurtje per week aan remediëring in het algemeen besteed: de leerlingen kunnen vrijblijvend sessies rond o.a. schematiseren, “Hoe leer ik Frans?” en planning bijwonen.

Ook individuele studieproblemen worden in de mate van het mogelijke onder de loep genomen.