Leerlingenbegeleiding

Studiebegeleiding

Studiebegeleiding of “leren leren”┬áis structureel ingericht in de eerste graad. Op vaste momenten in het jaar besteden alle leraren aandacht aan bepaalde onderwerpen van “leren leren”. De vertaalslag naar de praktijk in de vakken wordt dan meteen gemaakt.

In de tweede en derde graad wordt ook op vaste momenten in het jaar van alle leraren gevraagd om bepaalde aspecten van “leren leren” onder de loep te nemen en leerlingen hierin te begeleiden (hoofd- en bijzaken onderscheiden, schematiseren, plannen…).

Naast dit structureel ingebed aanbod hebben we ook nog twee studiecoaches op onze school die vrijblijvend sessies rond allerlei thema’s organiseren. Leerlingen kunnen hier op vrijwillige basis aan deelnemen of ze kunnen doorverwezen worden op vraag van ouders en/of de klassenraad. Ook voor individuele studieproblemen kunnen deze studiecoaches aangesproken worden.