Leerlingenbegeleiding

Steunpunt Respect (Ste.R)

Pesten en ander grensoverschrijdend gedrag wordt niet geduld op het KvRi!

De werkgroep Steunpunt Respect (Ste.R) ondersteunt titularissen in het omgaan met pestproblemen en doet aan begeleiding op vraag alle betrokkenen.