Leerlingenbegeleiding

Studiekeuzebegeleiding

De werkgroep studiekeuzebegeleiding werkt een programma uit voor de leerlingen om een verantwoorde keuze te kunnen maken. Op smartschool wordt alle informatie in verband met studiekeuze gebundeld, van de structuur van het hoger onderwijs tot open lesdagen of opendeurdagen. Voor het updaten van de informatie is er regelmatig contact met de universiteiten en met de hogescholen.