0147
8.25 - 15.40
Dag van het geschiedenisonderwijs: Leerlijnen in de nieuwe leerplannen geschiedenis (digitale vorming)
DROOK + VPEEN + WEEMK
0144
GAAT NIET DOOR
Oud-leerlingendag
0160
Studiekeuzeklassenraden 3BSO + 4ASO/TSO/BSO + 5BSO + 6ASO/TSO/BSO + 7BSO
0153
14.00 - 16.00
Navorming: nieuw leerplan economie
VSWIS
0155
9.30 - 16.30
Navorming: Taalvaardigheid als brug tussen secundair en hoger onderwijs - UA
VKK + VERRS
0143
GAAT NIET DOOR
Praatcafé oud-leerlingen
0161
nam
Doordenkdag
0162
0163
0145
0146
hele dag
Postgraduaat mentor
SERK + VDBE
0148
0149
0150
laatste dag
Vandaag moeten alle afwijkingen voor leerlingen en voor leerkrachten voor mei en juni doorgestuurd zijn.
ALLE PERSONEELSLEDEN
0151
hele dag
Navorming
VCRAK + VELSL
0152
hele dag
Navorming: Het kwetsbare tienerbrein, een uitdaging voor vereiste executieve functies op school.
BASTA
0154
0156
9.00 - 12.00
Navorming: Onderwijsloopbaanbegeleiding in het secundair onderwijs
HARDI
0141
9.15 - 12.00
Online navorming: Feedback op het schrijfproces met key stroke logging - UA
BOEKS + HERES + VMEEE
0157
voorm
Klassenraden 5ASO/TSO
0142
tegen vr, 19/03
Stuur in Smartschool alle afwijkingen voor leerlingen en leerkrachten voor mei en juni door naar 'Afwijkingen KvRi' (via sjabloon 'Afwijkingen')
ALLE PERSONEELSLEDEN
0158
tegen vr, 02/04
Kijk de voorlopige versie van de afwijkingen voor leerlingen en leerkrachten voor mei en juni na en meld fouten of aanvullingen via Smartschool aan 'Afwijkingen KvRi'
ALLE PERSONEELSLEDEN
0159
8.25 - 16.30
Navorming: Psycho-sociale begeleiding bij OKAN-leerlingen
CLEFC +MEYVH
0130
8.25 - 16.30
Online navorming: Hoe voer je een antipestbeleid op school?
CLEFC
0131
13.50 - 15.40
Online overleg met pedagogisch begeleider Luc Vinkx
LEERKRACHTEN GODSDIENST
0132
Directiecongres
0133
Directiecongres
0134
hele dag
Navorming
VCRAK + VELSL
0135
Directiecongres
0136
0137
16.45 - 18.15
Overlegmoment
ALLE LEERKRACHTEN
0138
9.00 - 11.00
Antenne-overleg - Thomas More
SLM
0139
LOC
0140
8.30 - 17.30
Online navorming: Leervaardigheden - Wilrijk
HERES + VMEEE
0468
hele dag
4 ASO/TSO + G2 BSO + G3 BSO
Les op school
0469
hele dag
G3 ASO/TSO
Afstandsonderwijs
0461
01/03 - 02/04
5VZ
Stage
0462
hele dag
6ORL + 7BS + 7MSTS
Stage
0463
hele dag
J4 ASO/TSO + G2 BSO + G3 BSO
Les op school
0464
hele dag
G3 ASO/TSO
Afstandsonderwijs
0465
01/03 - 02/04
5VZ
Stage
0466
voorm
6ORL
Stage
0467
31/03 - 02/04
G1
Lesvrij omwille van klassenraden, evaluatie en/of oudercontact
0452
voorm
3GL + 3Lw
Afstandsonderwijs
0453
01/03 - 02/04
5VZ
Stage
0454
22/03 - 26/03
6MRV
Stage
0455
26/03 - 31/03
3Lw + 3GL
Proefwerken
0456
nam
4ASO+4TSO
Proefwerken
0441
01/03 - 02/04
5VZ
Stage
0457
01/03 - 02/04
5VZ
Stage
0442
22/03 - 26/03
6MRV
Stage
0458
hele dag
3BSO + J4 + J5 + J6 + J7
Vrijaf omwille van klassenraden
0443
voorm
6ORL
Stage
0459
29/03 - 30/03
1B + 2Ba + 2Bb
Proefwerken
0444
24/03 - 30/03
1Aa + 1Ac
Proefwerken
0460
WORDT VERPLAATST
5OM + 6MTWE + 6LWE + 6STW1 + 5LMT + 5MTWE
Opruimactie: - Speelplaats voor en achter Horizon (/) - Grasveld + speelplaats onder Velum (5OM) - Speelplaats voor TE + overdekte speelplaats TP (6MTWE+6LWE) - Fietsrekken + dreef (6STW1) - Speelplaats voor de nieuwe parking (5LMT+5MTWE)
LEERKRACHTEN DIE ER LES HEBBEN
0445
24/03 - 26/03
4TSO
Proefwerken
0446
01/03 - 02/04
5VZ
Stage
0447
22/03 - 26/03
6MRV
Stage
0448
nam
5MRV
Werkplekleren
0449
25/03 - 31/03
3Le + 3EC + 3WE + 3HW + 3TSO
Proefwerken
0450
25/03 - 26/03
4ASO
Proefwerken
0451
hele dag
G2 BSO + G3
Vrijaf omwille van klassenraden
0436
10.20 - 10.35
1B + 2Ba + 2Bb + 3L + 3EC1 + 3EC2
Opruimactie: - Speelplaats voor en achter Horizon (1B) - Grasveld + speelplaats onder Velum (2Ba+2Bb) - Speelplaats voor TE + overdekte speelplaats TP (3L) - Fietsrekken + dreef (3EC1) - Speelplaats voor de nieuwe parking (3EC2)
LEERKRACHTEN DIE ER LES HEBBEN
0421
01/03 - 02/04
5VZ
Stage
0437
01/03 - 02/04
5VZ
Stage
0422
08/03 - 19/03
5ORL
Werkplekleren - Decathlon
0438
22/03 - 26/03
6MRV
Stage
0423
hele dag
6MRV + 6FTA
Stage
0439
hele dag
6ORL + 7BS + 7MSTS
Stage
0424
3de + 4de
1A + 2A
Kangoeroewedstrijd - Wiskunde -  1Al1 (HO215) + 1Al2 (HO214) + 1Aa1 (HO201) + 1Aa2 (HO202) + 1Aa3 (HO206) +  1Aa4 (HO207) +  1Aa5 (HO218) + 1Aa6 (HO102) + 1Aa7 (HO108) +  1Ac1 (HO203) + 1Ac2 (HO211) + 1Ac3 (HO205) + 2Agl+Al1 (HO116) + 2Al2+2Aa1 (HO114) + 2Aa2 (HO113) + 2Aa3 (HO112) + 2Aa4 (HO107) + 2Aa5 (HO003) + 2Aa6 (HO101) + 2Aa7 (HO204) + 2Ac1 (HO217) + 2Ac2 (HO111) + 2Ac3 (HO216)
1Al1: SOETN + 1Al2: VERBN + 1Aa1: AERTV + 1Aa2: PLUYK + 1Aa3: MS + 1Aa4: SML + 1Aa5: VCRAK+ 1Aa6: VDM + 1Aa7: MARIJ + 1Ac1: TA (3de) en BREUS (4de) + 1Ac2: VDVB (3de) en VGC (4de) 1Ac3: VDBF 2Agl/2Al1: MA + 2Al2/2Aa1: HEMA + 2Aa2: VDBE (3de) en BORGD (4de) + 2Aa3: SMEYJ + 2Aa4: VDBOL + 2Aa5:VDBJO + 2Aa6: VRS (3de) en VDHAA (4de) + 2Aa7: BASTA + 2Ac1: BELLJ + 2Ac2: DROOK + 2Ac3: CAVET
0440
23/03 - 30/03
1Al + 2Aa + 2Ac
Proefwerken
0425
nam
5MRV
Werkplekleren
0426
12.30 - 14.35
1Aa1
Schaatsen - BLOSO Herentals
PLUYK
0427
01/03 - 02/04
5VZ
Stage
0428
08/03 - 19/03
5ORL
Werkplekleren - Decathlon
0429
12.30 - 14.35
1Ac1
Schaatsen - BLOSO Herentals
PLUYK
0430
01/03 - 02/04
5VZ
Stage
0431
22/03 - 26/03
6MRV
Stage
0432
22/03 - 30/03
2Agl + 2Al
Proefwerken
0433
8.25 - 11.10
3GL
Proefwerk Grieks - TE302
0434
voorm
5ORL
GOP
TUG (3de) + VSWIS (1ste+2de+4de)
0435
10.20 -12.30
1Aa2
Schaatsen - BLOSO Herentals
PLUYK
0404
08/03 - 19/03
5ORL
Werkplekleren - Decathlon
0420
voorm
6ORL
Stage
0405
hele dag
6MRV + 6FTA
Stage
0406
3de + 4de
1Al1 + 1Al2
Discoproject Forum Romanum
AERTV (1Al1) + VERBN (1Al2)
0407
nam
5MRV
Werkplekleren
0408
01/03 - 02/04
5VZ
Stage
0409
08/03 - 19/03
5ORL
Werkplekleren - Decathlon
0410
01/03 - 02/04
5VZ
Stage
0411
08/03 - 19/03
5ORL
Werkplekleren - Decathlon
0412
8.25 - 16.30
6BI + 6OM
Bedrijfsspel Ecoman - TE125 + TE127 + TE128
BEH + DI
0413
10.20 - 10.35
2Ac3 + 5FTA+5CH+5TW + 5STW3 + 5LWI + 5WEWI2 + 6FTA + 6CH + 6TW
Opruimactie: - Speelplaats voor en achter Horizon (2Ac3) - Grasveld + speelplaats onder Velum (5FTA+5CH+5TW) - Speelplaats voor TE + overdekte speelplaats TP (5STW3) - Fietsrekken + dreef (5LWI+5WEWI2) - Speelplaats voor de nieuwe parking (6FTA+6CH+6TW)
LEERKRACHTEN DIE ER LES HEBBEN
0414
01/03 - 02/04
5VZ
Stage
0415
08/03 - 19/03
5ORL
Werkplekleren - Decathlon
0416
hele dag
6ORL + 7BS + 7MSTS
Stage
0401
08/03 - 19/03
5ORL
Werkplekleren - Decathlon
0417
Ouders van leerlingen van het 6de leerjaar
Infoavond
0402
voorm
6ORL
Stage
0418
01/03 - 02/04
5VZ
Stage
0403
01/03 - 02/04
5VZ
Stage
0419
08/03 - 19/03
5ORL
Werkplekleren - Decathlon
0388
3de
2Ac1
Studiekeuzebegeleiding naar G2
VDBEA + LKR DIE ER LES HEEFT
0389
nam
5MRV
Werkplekleren
0390
5de
2Ba + 2Bb
Studiekeuzebegeleiding naar G2
VDBEA + LKR DIE ER LES HEEFT
0391
Ouders van lln van J2
Infoavond studiekeuze 'Naar de 2de graad'
0392
01/03 - 02/04
5VZ
Stage
0393
01/03 - 02/04
5VZ
Stage
0394
08/03 - 19/03
5ORL
Werkplekleren - Decathlon
0395
10.20 - 10.35
2Ac1 + 2Ac2 + 3OC + 3TW + 5ORL
Opruimactie: - Speelplaats voor en achter Horizon (2Ac1) - Grasveld + speelplaats onder Velum (2Ac2) - Speelplaats voor TE + overdekte speelplaats TP (3OC) - Fietsrekken + dreef (3TW) - Speelplaats voor de nieuwe parking (5ORL)
LEERKRACHTEN DIE ER LES HEBBEN
0396
wordt verplaatst naar 26/04
Ouders van leerlingen van J1
Infoavond basisopties
0381
01/03 - 02/04
5VZ
Stage
0397
01/03 - 02/04
5VZ
Stage
0382
hele dag
5ORL + 6ORL + 7BS + 7MSTS
Stage
0398
08/03 - 19/03
5ORL
Werkplekleren - Decathlon
0383
01/03 - 02/04
5VZ
Stage
0399
hele dag
6ORL + 7BS + 7MSTS
Stage
0384
voorm
6ORL
Stage
0400
01/03 - 02/04
5VZ
Stage
0385
3de
2Al2
Studiekeuzebegeleiding naar G2
SNEYR + LKR DIE ER LES HEEFT
0386
01/03 - 02/04
5VZ
Stage
0387
hele dag
6MRV + 6FTA
Stage
0372
3de
2Al1
Studiekeuzebegeleiding naar G2
SNEYR + LKR DIE ER LES HEEFT
0373
4de
2Aa3
Studiekeuzebegeleiding naar G2
VROOV + LKR DIE ER LES HEEFT
0374
4de
2Aa1
Studiekeuzebegeleiding naar G2
SNEYR + LKR DIE ER LES HEEFT
0375
5de + 6de
5ASO
Franse film - TE303 (5WEWI1) + TE306 (5WEWI2+MTWE) + TE305 (5ECWI+ECMT) + TE323 (5LMT+LWE+LWI) + TE308 (5HW)
DOCX I. (5LMT+LWE+LWI) + JLU (5ECWI+ECMT) + PERSH (5HW) + VDPHI (5WEWI1) + VERRS (5WEWI2+MTWE)
0376
5de
2Aa4
Studiekeuzebegeleiding naar G2
VKK + LKR DIE ER LES HEEFT
0377
5de
2Ac2
Studiekeuzebegeleiding naar G2
VDBEA + LKR DIE ER LES HEEFT
0378
6de
2Aa5
Studiekeuzebegeleiding naar G2
VKK + LKR DIE ER LES HEEFT
0379
7de
2Aa6
Studiekeuzebegeleiding naar G2
VKK + LKR DIE ER LES HEEFT
0380
7de
2Ac3
Studiekeuzebegeleiding naar G2
VDBEA + LKR DIE ER LES HEEFT
0368
01/03 - 02/04
5VZ
Stage
0369
01/03 - 05/03
J1
Deze week: Info basisopties
0370
2de
2Aa2
Studiekeuzebegeleiding naar G2
VROOV + LKR DIE ER LES HEEFT
0371
10.20 - 10.35
2Aa6 + 2Aa7 + 5ECWI + 5LWE + 6ECMT + 6LMT + 6BI
Opruimactie: - Speelplaats voor en achter Horizon (2Aa6) - Grasveld + speelplaats onder Velum (2Aa7) - Speelplaats voor TE + overdekte speelplaats TP (5ECWI+5LWE+5HW) - Fietsrekken + dreef (6ECMT+6LMT) - Speelplaats voor de nieuwe parking (6BI)
LEERKRACHTEN DIE ER LES HEBBEN
Website ontwerp en ontwikkeling door Brandwolves.be
corner-double-right-up