Nieuwe leerling?

Vragen

 • Is mijn kind verzekerd op school?
  De school sluit een verzekering af voor jouw kind. Als regelmatige leerling is je kind verzekerd tegen lichamelijke letsels:

  • op weg van en naar de school;
  • tijdens de activiteiten van de school;
  • in alle lokalen van de school;
  • tijdens reizen, excursies en stages van de school.
 • Krijgt mijn kind een studietoelage?
  Schooltoelagen of studietoelagen helpen je om de kosten van de school te betalen. Het bedrag van de toelage hangt af van de situatie van je gezin, bijvoorbeeld of je alleenstaand bent, hoeveel kinderen je hebt …
  Op 1 januari 2019 is het Groeipakket van start gegaan: de vernieuwde kinderbijslag. De schooltoelage wordt vanaf het schooljaar 2019-2020 vervangen door de schooltoeslag en wordt dus geïntegreerd in het Groeipakket. 
  Je moet vanaf het schooljaar 2019-2020 geen aanvraag meer indienen bij de afdeling Studietoelagen. De berekening en uitbetaling van de schooltoeslag zal gebeuren via je uitbetaler van het Groeipakket (het vroegere kinderbijslagfonds).
 • Wat doet de ouderraad?
  Een ouderraad heeft inspraak in de school, net als de schoolraad en de leerlingenraad. In de ouderraad krijgen ouders de kans om te overleggen met elkaar, de schoolleiding en het personeel.
 • Er is een CLB aan de school verbonden. Wat doet het CLB?
  Onze school werkt samen met het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) 1 Antwerpen Middengebied. Op het CLB werken psychologen, pedagogen, maatschappelijk assistenten, dokters … Dit team ondersteunt jou, je ouders en de school om de beste aanpak te vinden. Als je ouder bent dan 12 jaar, en als je zelf kan beoordelen wat belangrijk is voor jou, beslis je zelf of je de begeleiding van het CLB volgt. Zo niet, dan doen jouw ouders dat. De medewerkers van het CLB hebben beroepsgeheim. Info die je aan hen geeft, mogen zij niet verder vertellen. De diensten van het CLB zijn gratis.Het CLB helpt je bij:

  • leren en studeren;
  • een studierichting kiezen;
  • jouw gezondheid: met medische onderzoeken volgt het CLB de ontwikkeling van jouw lichaam. Je kan ook belangrijke inentingen krijgen bij het CLB.
  • jouw geestelijk en sociaal functioneren: het CLB werkt onder andere met de school samen voor de verplichte begeleiding van leerlingen die spijbelen.