Een brede vorming geeft kleur aan je leven

In het KvRi is er ook veel tijd en ruimte voor allerlei activiteiten die extra kleur en smaak geven aan de dingen: we bieden alle leerlingen een brede vorming. Dat gebeurt in belangrijke mate tijdens de lessen, waarin we voortdurend de link met de wereld buiten de school leggen. Onze school is immers geen eiland in de maatschappij. Ook via projecten en themadagen willen we onze leerlingen breed vormen. We willen ze laten nadenken over de wereld waarin we leven, ze gevoelig maken voor het belang van opbouwende communicatie, rechtvaardigheid en vrede. We leren ze de schoonheid van kunst ontdekken en het belang van gezondheid in al haar facetten. We willen de relatiebekwaamheid, de weerbaarheid en de creativiteit van onze leerlingen verhogen. We maken ook bewust tijd om stil te staan bij de zin-vragen van het leven.


Rots en Water

‘Rots en Water’ is een programma dat jongeren ondersteunt in het ontwikkelen van de kwaliteiten en vaardigheden die nodig zijn om zich goed te voelen in onze maatschappij. Wij bieden hen fysieke oefeningen aan die gegrondvest zijn op eeuwenoude wijsheden en tradities uit de oosterse krijgskunsten zoals karate, tai-chi en aikido. Via bewegingen en technieken leren we hen mentaal sterker te worden en zichzelf beter te beheersen. We leren hen ook omgaan met agressie en geweld, hoe ze op een andere manier kunnen communiceren en hoe ze zelf keuzes kunnen maken. Kortom: “Rots en Water’ leert jongeren hoe ze het leven voor zichzelf en voor de mensen rondom zich aangenamer kunnen maken.


Rode Neuzen

Rode Neuzen Dag is ondertussen algemeen gekend; een jaarlijks terugkerende actie om aandacht te vragen voor jongeren die kampen met psychische problemen. Ook het KvRi heeft een heus eigen Rode Neuzen Team. Hun voornaamste doelstelling is niet om geld in te zamelen, maar om activiteiten te organiseren die het welbevinden van de leerlingen bevorderen. Heel wat acties vonden reeds plaats op onze school: een rodeneuzendans, een heus eigen KvRi – rodeneuzenlied met live muzikale begeleiding, een rodeneuzen-instawall, een KvRi Urban Trail… 


KRAS

KRAS is een discussie- en rollenspel voor jongeren uit de derde graad secundair onderwijs. KRAS werkt schooloverschrijdend. Over heel Vlaanderen komen jongeren in hun vrije tijd samen om met leeftijdsgenoten op het scherp van de snee te debatteren over mondiale thema’s. Daarbij staan discussie en de eigen mening centraal. Elk schooljaar wordt er een nieuw jaarthema met een mondiale inslag gebruikt om de jongeren in te leiden in de wondere wereld van de democratie en het debatteren.


Informatief

Informatief, ons schoolblad, verschijnt tweemaal per jaar (in december en in juni). In woord en beeld zetten we allerlei aspecten van het boeiende KvRi-leven in de kijker. Alle vorige edities vind je hier.


KJV (Kinder- en jeugdjury Vlaanderen)

De werkgroep KJV bespreekt met enthousiaste lezers op vrijwillige basis een tiental jeugdboeken in de leeftijdscategorieën 12 tot 14 jaar en 14+. De leerlingen mogen hun stem uitbrengen om hun favoriete boek te bekronen en bezoeken jaarlijks als apotheose het Boekenfeest. Een eigen schoolbibliotheek – Villa Kakelbont voor de eerste graad en De Leesloft voor de bovenbouw – ondersteunt dit initiatief.


LIA: Leerlingen In Actie

In plaats van leerlingenraden per jaar te organiseren, kozen wij voor een jaaroverschrijdende en thematische organisatie. Zo engageert LIA zich onder andere voor onze rozenverkoop tijdens de valentijnsperiode, zetten ze een actie op rond halloween, werken ze de 100-dagenviering uit, zetten ze zich in voor Rode Neuzen…


Internationalisering

Het KvRi trekt steeds meer de kaart van internationalisering. We kijken over het muurtje bij scholen in andere Europese landen en hopen op korte termijn ook leerlingen die kans te geven door hen deel te laten nemen aan Europese projecten in het buitenland. Dit schooljaar trekken een aantal van onze leerkrachten naar het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Finland, Estland en Zweden om er nieuwe kennis en ervaring op te doen rond de thema’s “eigenaarschap van leerlingen” en “adaptief onderwijs”.

Onze leerlingen van 7OA gaan elk jaar op buitenlandse stage en in de derde graad staan onze buitenlandse reizen op het programma. Ook tijdens de taallessen doorbreken we de grenzen: via allerlei werkvormen en thema’s werken leerlingen aan gemeenschappelijke projecten met scholen uit het buitenland. We sleepten op die manier al enkele mooie prijzen in de wacht met onze e-twinningprojecten!


Amnesty International

Elk jaar neemt onze school op de derde vrijdag van oktober deel aan de Schrijf-ze-VRIJdag van Amnesty International. Duizenden Vlaamse jongeren schrijven die dag massaal protestbrieven tegen mensenrechtenschendingen.
Amnesty International is een mensenrechtenorganisatie die zich inzet voor de strijd tegen allerlei onrecht in de wereld, bv. gewetensgevangenen, de doodstraf, politieke moorden… Ze streeft de naleving van alle mensenrechten na. De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens is daarbij de leidraad. In hun campagnes of acties staat elk jaar een thema of een land centraal.


Cultuurschok

Om de twee jaar organiseren we “Cultuurschok”. Dit is een soort vrij podium waarop je je talenten kan tonen; van dans tot acrogym, van goochelen tot zingen, van een instrument bespelen tot stand-up comedy… Wist je trouwens dat het zangtalent van Natalia – oud-leerlinge van onze school – zo destijds ontdekt is?!


Gezonderwijs

De werkgroep Gezonderwijs draagt bij tot een gezonde levensstijl op school en daarbuiten. Door middel van kleinere en grotere initiatieven willen we het mentale en fysieke welzijn van leerlingen en leerkrachten verbeteren. We proberen onze leerlingen via de gezondheidsrally op een leuke manier meer info te geven over bewegen en gezonde voeding. Hierbij worden kennis afgewisseld met doe-opdrachten, met als kers op de gezonde taart het reuze springkasteel. We zetten ook onze collega’s aan tot meer bewegen. We promoten zelfgemaakte, gezonde recepten en samen deelnemen aan/ genieten van een gezonde maaltijd want ‘sharing is caring’.

We besteden daarnaast ook aandacht aan digitale detox, meer bewegen in de klas, bewegingstips, gezonde tussendoortjes in de refter en vorig schooljaar deden we CO2-metingen in de klas. Ideeën van leerlingen zijn steeds welkom en kunnen, na het doorstaan van de haalbaarheidsproef,  samen uitgewerkt worden.


Projecten

Op het KvRi vinden heel wat projecten plaats, te veel om ze allemaal op te noemen. Enkele voorbeelden:

  • project vrij lezen (hele school)
  • project rond veerkracht en weerbaarheid (hele school)
  • Responsible Young Drivers (J1)
  • RSV (J2)
  • Project rond burgerschapszin (G1)
  • alternatieve klasdag (J3)
  • “Een gezonde geest in een gezond lichaam” (J4)
  • Mobibus – verkeersveiligheid (J4)
  • Youca Action Day (J5+6)
  • bezinningsdagen (J6)
Website ontwerp en ontwikkeling door Brandwolves.be
corner-double-right-up