Onze visie

Op de plattegrond van ons domein vind je in symbolen terug waar het KvRi voor staat. We laten ons in onze dagelijkse werking inspireren door 6 pijlers.


Wij groeien in het groen

Onze school situeert zich op een ruim en groen domein. Dit bepaalt mee de eigenheid van onze school. Ons “groen” hart maakt dat we op termijn nog meer willen inzetten op duurzaamheid en milieu(educatie).


Wij schenken aandacht

We zetten in op jou als persoon. Niet enkel het aspect “leren” komt aan bod. Je kan pas groeien als je je goed voelt in je vel en als je de kans krijgt om je zo breed mogelijk te ontwikkelen. Dit doen we onder andere door tal van projecten, activiteiten tijdens of na de lessen of (buitenlandse) uitstappen te organiseren. We hechten veel belang aan een warme en hartelijke sfeer. We vinden het belangrijk dat je helemaal jezelf kan zijn! Daarom staat er een team leerlingenbegeleiders voor je klaar als het wat moeilijker gaat. We bieden je een goed uitgebouwd traject aan rond studiekeuzebegeleiding en ondersteunen je bij het studeren.


Wij halen de wereld binnen

Groeien en naar school gaan gebeurt niet op een eiland. We willen je voorbereiden op wat komt en op de uitdagingen die je te wachten staan. Een open, kritische en genuanceerde blik ontwikkelen op de wereld, vinden we erg belangrijk. Daarom brengen we graag de wereld in de klas en jouw klas in de wereld. Ook hier dragen onze projecten, activiteiten of (buitenlandse) uitstappen toe bij.


Wij gaan voor degelijkheid

Onze gedreven leerkrachten met een uitstekende vakkennis en een warm hart staan klaar voor jou! Zij begeleiden je doorheen je schoolloopbaan. Het KvRi biedt een waaier aan studiemogelijkheden. Op die manier kan je een studiekeuze maken die echt bij je past. Je kan je schoolloopbaan een persoonlijke toets geven door keuzevakken en modules te kiezen die aansluiten bij jouw interesses en talenten. Degelijk onderwijs daagt leerlingen uit in hun sterktes en heeft aandacht voor wat nog niet goed gaat. We investeren daarom sterk in differentiatie. Zo krijg je de kans om de leerstof op jouw manier en op jouw tempo te verwerken. In de eerste graad worden hier aparte lesuren voor ingericht. Nog niet helemaal overtuigd? Niet alleen de doorlichting gaf onze school in 2019 een mooi rapport, ook heel wat oud-leerlingen blikken enthousiast terug op wat ze leerden en beleefden in de school van je leven…


Wij slaan een brug

Een brug tussen het heden en het verleden. Kwaliteitsvol onderwijs is eigentijds en 21ste-eeuws. Het bereidt je voor op de uitdagingen in onze maatschappij: digitalisering, een diverse samenleving, de nood aan weerbaarheid bij jonge mensen… Bij het uitbouwen van dit eigentijds onderwijs, kunnen we putten uit onze lange traditie en ervaring. Het KvRi herbergt heel wat geschiedenis. Iedereen kent “de school van Vorselaar”, we zijn een vaste waarde in het onderwijslandschap.


Wij verbinden

Onze school zet sterk in op verbondenheid. Die verbondenheid groeit door heel wat (middag)activiteiten waaraan we met de hele school deelnemen, door klasdoorbrekend te werken, door projecten en initiatieven tijdens en na de lessen. We vinden het belangrijk dat iedereen zich goed voelt op onze school. Door een gevoel van verbondenheid te creëren, werken we tegelijk aan een sfeer van respect en waardering. Onze schoolgemeenschap bestaat niet enkel uit (oud-)leerlingen, personeel en ouders. Ook de ruimere omgeving, de andere scholen op het domein, de buurt en de Vorselaarse gemeente zien wij als partners. Ook de komende jaren willen we sterk blijven inzetten op het uitbouwen van leerlingenparticipatie en onze band met externen.

Website ontwerp en ontwikkeling door Brandwolves.be
corner-double-right-up