Een laptop voor iedere leerling

In het schooljaar 2019-2020 lanceerden we het project ‘Een laptop voor iedere leerling in het KvRi’. Tijdens de coronacrisis de twee volgende jaren ontvingen alle scholen van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming een som geld voor de Digisprong: het project om de digitalisering van het Vlaamse onderwijs te versterken.

Via ons laptop-huursysteem, waarvan al onze leerlingen gebruikmaakten, hebben we deze financiële middelen zo goed mogelijk ingezet. Inmiddels is het hele bedrag echter opgebruikt. Of de Vlaamse Overheid in de toekomst bijkomende middelen ter beschikking zal stellen, is nog onduidelijk.

Elke leerling werkt met eenzelfde type laptop. We bieden een stevig toestel aan dat geschikt is voor zakelijk gebruik. De school staat in voor de installatie en het onderhoud ervan. Er zijn twee laptoploketten op school. Daar kunnen leerlingen terecht voor het installeren van programma’s, herstellingen, verzekeringsdossiers in geval van schade en de uitwisseling van reservelaptops bij defecten. Ook tijdens de schoolvakanties kunt u rekenen op service en ondersteuning.Een laptop voor iedere leerling, waarom juist?

Technologie evolueert snel en is alomtegenwoordig. Goede digitale vaardigheden zijn een sterke troef op de arbeidsmarkt en in het dagelijkse leven. Toekomstgericht leren betekent dat we de ICT-competenties ontwikkelen die opgenomen zijn in de nieuwe leerplannen die vanaf september 2019 van kracht werden. Met een eigen laptop kan elke leerling zijn/haar digitale vaardigheden trainen en ontwikkelen. We stippen enkele voordelen aan.

 • We leren onze leerlingen om kritisch om te gaan met online informatie.
 • We versterken de digitale geletterdheid van onze leerlingen.
 • We stimuleren ‘computationeel’ of probleemoplossend denken.
 • We maken onze leerlingen ‘mediawijs’: bv. welke informatie zet je online, hoe bescherm je je privacy?
 • De leerkracht kan gemakkelijk extra oefeningen aanbieden (bijvoorbeeld voor thuis) en toch een interactie met de leerlingen behouden.
 • Leerlingen kunnen thuis demofilms bekijken. Zo komt er tijd vrij om in de klas moeilijkere onderdelen van de leerstof te behandelen.
 • Delen van de leerstof kunnen thuis herhaald worden. De leerkracht kan meer tijd spenderen aan leerlingen met een zorgprofiel.
 • Leerlingen kunnen van thuis uit met medeleerlingen makkelijk aan oefeningen samenwerken. De fysieke afstand vormt niet langer een hinderpaal.
 • Iedereen werkt met hetzelfde toestel en heeft dus dezelfde mogelijkheden.

Hetzelfde toestel voor iedereen?

De school kiest bewust voor een uniform toestel voor alle leerlingen en leerkrachten. Wat zijn de voordelen daarvan?

 • Bij een defect van de eigen laptop krijgt de leerling een gelijkaardig toestel in bruikleen zodat hij of zij verder kan werken met een vertrouwd toestel. Zo loopt de leerling geen achterstand op, wat uiterst belangrijk is in een les, tijdens een toets of een proefwerk.
 • We bieden een stevig toestel aan dat geschikt is voor intensieve verplaatsingen door actieve jongeren.
 • Iedereen werkt met dezelfde softwareversies. Zo kunnen de lessen vlotter verlopen.
 • Leerlingen en leerkrachten kennen elkaars toestel en helpen elkaar.
 • Een servicepakket voor zowel software als hardware (onderhoud, herstelling…).
 • Een betere aankoopprijs omwille van de hoeveelheid toestellen die wordt besteld.
 • Identieke installatie geoptimaliseerd voor het toestel (= snelle herinstallatie).
 • Alle toestellen zijn uitgerust met een speciale WiFikaart om het massale dataverkeer te kunnen verwerken.
 • Niet alle ouders zijn in staat hun zoon of dochter te helpen bij een defect van een eigen toestel. Daarom neemt de school deze zorg volledig over door gestandaardiseerd te werken.

Wat is het engagement van de school?

We willen onze leerlingen digitaal vormen. Dat betekent:

 • ICT-vaardigheden aanleren;
 • leerlingen vertrouwd maken met nieuwe media;
 • leerlingen kritisch leren omgaan met communicatie en informatie in de digitale wereld.
 • Onze leerlingen vertrouwd maken met onze 10 gouden regels rond E-safety.

Om dit proces in goede banen te leiden, heeft de directie een groep mensen bij elkaar gebracht die zich voltijds kunnen inzetten.

 • 3 ICT‐coördinatoren die de eindverantwoordelijkheid opnemen en alles in goede banen leiden.
 • Een pedagogisch ICT‐coördinator die de meerwaarde van ICT in de lessen onderzoekt, begeleidt en implementeert en die interne nascholingen voor de leerkrachten organiseert.
 • Een laptoploket waar de leerlingen en ouders terechtkunnen voor alle laptop-problemen zoals herstellingen, (her)installaties van software, verzekeringsdossiers en de uitwisseling van de reservetoestellen. De medewerkers van het laptoploket zijn de hele schooldag beschikbaar voor alle leerlingen, zowel tijdens lesuren als tijdens de pauzes. Leerlingen en ouders kunnen het laptoploket contacteren via een Smartschool-bericht, via e-mail of telefonisch. Uiteraard kunnen ouders na afspraak langskomen.

Een leerling loopt normaal zes of zeven jaar school op het KvRi, afhankelijk van de studierichting. In alle leerjaren wordt de laptop gebruikt. Helaas gaat een laptop niet eeuwig mee: het toestel kan definitief defect gaan, wisselstukken zijn niet langer beschikbaar, softwarefabrikanten brengen nieuwe versies uit die nieuwe technologieën vereisen …

 • Bij de start in het KvRi ontvangt de leerling een nieuwe laptop van de school in bruikleen die hij/zij zowel op school als thuis kan gebruiken.
 • De leerling heeft recht op een reservetoestel.
 • De leerling heeft recht op hulp bij softwareproblemen, defecten, installaties …
 • De leerling heeft recht op een uitgebreide garantie.
 • De leerling heeft recht op een verzekering die de grootste kost dekt bij schade die niet onder garantie valt.
 • De leerling heeft recht op onmiddellijke hulp tijdens de schooluren zodat hij/zij bij een probleem geen achterstand oploopt.

Wat betaal je voor de laptop?

Nieuwe leerlingen in het eerste jaar (schooljaar 2024-2025)

 • Leerlingen/ouders betalen in het eerste en tweede schooljaar 90 euro per schooljaar (18 euro per schoolrekening, 5 rekeningen per schooljaar) om de laptop te gebruiken.
 • Leerlingen/ouders betalen bij het ophalen van de laptop eemalig een waarborg van 120 euro. Indien de laptop in goede staat terug binnengebracht wordt, krijgen ze de waarborg volledig terug.
 • Wanneer uw kind naar het derde jaar gaat (in het schooljaar 2026-2027), stappen we over op het systeem van huurkoop. Alle leerlingen huurkopen dan gedurende 48 maanden een laptop tegen een maandelijks bedrag. Volgens de huidige prijzen bedraagt dit bedrag 19,09 euro.
 • Indien er schade is aan de laptop die buiten garantie valt, dan wordt hiervoor een forfait van 39 euro aangerekend. Indien ouders dit niet betalen, dan wordt het toestel teruggevorderd en wordt dit bedrag van de waarborg ingehouden.

Nieuwe leerlingen in de andere jaren (zij-instromers)

 • Leerlingen/ouders betalen 65 euro per schooljaar (13 euro per schoolrekening, 5 rekeningen per schooljaar) om de laptop te gebruiken.
 • Leerlingen/ouders betalen bij het ophalen van de laptop eemalig een waarborg van 120 euro. Indien de laptop in goede staat terug binnengebracht wordt, krijgen ze de waarborg volledig terug.
 • Indien er schade is aan de laptop die buiten garantie valt, dan wordt hiervoor een forfait van 39 euro aangerekend. Indien ouders dit niet betalen, dan wordt het toestel teruggevorderd en wordt dit bedrag van de waarborg ingehouden.

Moet de leerling een laptop van de school gebruiken?

Alle leerlingen gebruiken de laptop van de school. Eigen laptops mogen niet meegebracht worden, aangezien ze niet verzekerd zijn en we geen ondersteuning op het laptoploket kunnen bieden.


Welke service biedt de school aan?

Herstelling buiten garantie voor een vast bedrag

Niet elke leerling gaat even voorzichtig met zijn toestel om. We kiezen daarom voor een systeem van forfaitaire herstelling bij schade aangebracht door de leerling zelf (dit valt niet binnen de garantie). De vaste kost (forfaitair) voor een herstelling is 39 euro. Zo blijft de kostprijs van deze schadegevallen betaalbaar voor de ouders. Alles daarboven wordt gedragen door de hersteller. Deze service is in de prijs inbegrepen.

Een beschermhoes voor de laptop is tevens inbegrepen in de prijs. We voorzien een hoogwaardige hoes om schade zoveel mogelijk te voorkomen.

Garantie ‘Next Business Day On Site’

We voorzien een kortere reparatietijd dan de wettelijk voorziene ‘redelijke termijn’ en dit in de school zelf (dus geen verplaatsing of verzendkosten). Dit betekent dat defecte laptops normaal binnen 1 à 2 werkdagen op school hersteld worden. Er is meermaals per week een technicus aanwezig op school. Bovendien hoort bij deze service een extra service: de leerling krijgt een reservetoestel mee tijdens de periode van herstelling. De leerling kan dus op elk moment beschikken over een toestel, ook als de schade door de leerling zelf is toegebracht.

Deze garantie geldt ook tijdens schoolvakanties. De leerling kan dan rechtstreeks terecht bij de leverancier.

Een deel van de bruikleenkost gaat naar dit garantiepakket om de leerling, ouders en leerkracht zo weinig mogelijk technische zorgen te geven. Zo groeit iedereen in het gebruik van nieuwe technologie en nieuwe methoden in het onderwijs. Het hele KvRi‐team beschouwt dit als een essentieel onderdeel van ons pedagogisch project. Om ons onderwijsproject voor elke leerling optimaal te kunnen realiseren, is het gebruik van een laptop in de les noodzakelijk.


Hoe kun je schade aan de laptop vermijden?

Een laptop, hoe stevig het toestel ook mag zijn, moet met zorg worden behandeld. Uit ervaring weten we dat bij laptops vaak dezelfde schade terugkomt.

Beschadiging van de kast

Dit wordt veroorzaakt door stoten of het laten vallen. Langs beide hoeken lopen de kabels naar het beeldscherm en de WiFi-antenne. Doordat ze onbeschermd zijn, zal de laptop uiteindelijk zonder beeld of WiFi vallen.

Een gebroken beeldscherm

Het beeldscherm breekt als er te veel druk wordt uitgeoefend langs de voorzijde of de achterzijde. Aan de oppervlakte voel je niets, maar de elektronische laag binnenin is gebarsten. Het centrum van de barst kan ook onder de kaderrand zitten. Langs de rand en doorheen het scherm komen zwarte vlekken voor die steeds groter kunnen worden. Door te veel druk op het scherm (voor of achterzijde) kan op die plaats ook een vlek ontstaan waar het beeld lichter wordt. Even nefast is het dichtklappen van het beeldscherm met een voorwerp tussen het scherm en het toetsenbord. Het beeldscherm kan ook beschadigd raken door de laptop in een overvolle boekentas te proppen. Wees dus steeds voorzichtig!


Mijn laptop is defect. Wat moet ik doen?

Tijdens de schooluren brengt de leerling de laptop binnen bij het laptoploket van de school. Tijdens de vakantieperiodes neemt de leerling tijdens de kantooruren contact op met Signpost.

Indien de laptop niet onmiddellijk gerepareerd kan worden dan zal de school (of Signpost tijdens de schoolvakanties) de leerling een vervangtoestel in bruikleen geven gedurende de herstelperiode.

Zorg dat alle documenten in een online opslagruimte staan (Smartschool, OneDrive …) voor u de laptop binnenbrengt. Als er tijdens de herstelling software of hardware moet vervangen worden dan kunnen bestanden (schoolopdrachten, foto’s, muziek…) mogelijk verloren gaan. Voorkom dit door een kopie van deze bestanden te bewaren! De school is niet verantwoordelijk voor verloren bestanden. Controleer alle locaties waar bestanden worden bewaard: het bureaublad, de map ‘Documenten’, de map ‘Downloads’, de map ‘Afbeeldingen’…

Als de laptop is ingesteld voor automatische synchronisatie met de online opslagruimte controleer dan ook of de bestanden wel degelijk in de online opslagruimte staan. Misschien werkt de synchronisatie niet door een probleem met de software.

Softwareproblemen kunnen direct opgelost worden omdat we meteen alle software vernieuwen. U krijgt uw toestel terug met de oorspronkelijke instellingen. Dit houdt wel in dat alle opgeslagen bestanden op de laptop worden verwijderd. Bewaar daarom uw bestanden in Smartschool of op OneDrive.

Technische problemen binnen garantie

Dit zijn de gevallen waarbij het toestel niet meer goed functioneert zonder dat er externe schade is aan het toestel. Als de schade niet onmiddellijk kan worden hersteld dan krijgt de leerling meteen een vervangtoestel. Van zodra het toestel hersteld is, krijgt de leerling het terug. Omdat iedereen hetzelfde toestel gebruikt, kunnen wij deze service én een vlotte garantie aanbieden.

Technische problemen buiten garantie

Dit zijn alle gevallen waarbij er externe schade is aan het toestel: kapotte schermen, schade door een val, gebroken hoeken, vochtschade… De school geeft de leerling onmiddellijk een vervangtoestel. Van zodra het toestel hersteld is, krijgt de leerling het terug. Voor deze herstelling wordt een forfaitair bedrag van 39euro per schadegeval aangerekend. Deze forfaitaire verzekering dekt geen diefstal of verlies. Deze schadegevallen worden individueel behandeld.

U kunt defecten waarvoor u moet betalen bij een herstelling niet opsparen. Als meerdere defecten (bv. een gebroken scherm en een barst in de kast) geen verband hebben dan beschouwen we deze als afzonderlijke schadegevallen. U zal dan de vrijstelling voor elk defect afzonderlijk moeten betalen. U kunt dus niet alle defecten laten herstellen en maar één keer de vrijstelling betalen. Het is mogelijk dat u dit bedrag via een eigen (familiale) verzekering kan terugkrijgen. De school zal echter niet bemiddelen met een verzekeringsmaatschappij. Een goede klaswerking vereist dat de leerling steeds over een goed werkend toestel beschikt, daarom moeten alle herstellingen door de school uitgevoerd worden.

Meerdere keren per week komt een erkende technicus naar de school. Defecte laptops kunnen dus snel hersteld worden waardoor de reservetoestellen slechts voor een korte periode uitgeleend moeten worden. Er zullen dus steeds voldoende reservetoestellen beschikbaar zijn op school. Dit systeem komt in gedrang wanneer ouders het toestel ergens anders aanbieden voor een herstelling. Breng een defecte laptop dus altijd binnen op school.

De technicus die de herstelling uitvoert, beslist of een defect buiten de garantie (dit is een schadegeval) of binnen de garantie valt. De laptop blijft te allen tijde eigendom van de school gedurende de looptijd van het bruikleencontract. Daarom kunnen ouders geen herstelling buiten garantie met bijhorende kost weigeren. De school en de technici die de herstellingen doen, zijn zich bewust van deze verantwoordelijkheid en beoordelen vakkundig het probleem.

Via Smartschool, e-mail of telefonisch worden de ouders verwittigd indien er kosten zijn bij een herstelling buiten garantie (het franchisebedrag bedraagt maximaal 39 euro).

Het is mogelijk dat een andere leerling uw laptop beschadigt. De eigenaar van het toestel staat altijd in voor de kosten van de herstelling. De leerling meldt het voorval wel onmiddellijk aan het leerlingensecretariaat. Het secretariaat contacteert de ouders van de betrokken leerlingen. Nadien kan een tuchtsanctie volgen. We rekenen op de eerlijkheid van de ouders om tot een onderlinge overeenkomst te komen over de kosten van de herstelling zonder tussenkomst van de school.


Welke herstellingen vallen binnen de garantie?

Voor herstellingen van schade als gevolg van normaal gebruik van de laptop en schade die niet kan worden toegeschreven aan externe factoren (bv. een val, vochtschade, vandalisme…) vragen we geen vergoeding. Deze herstellingen zijn inbegrepen in de prijs.


Welke herstellingen vallen buiten de garantie?

Wanneer de schade aan de laptop te wijten is aan externe factoren zoals schade door een val, een breuk van het beeldscherm door te veel druk, schade door vocht of schade door vandalisme dan wordt een forfaitaire herstelprijs aangerekend van 39 euro. U betaalt dus maximaal 39 euro bij een defect, tenzij het om “cosmetische schade” gaat (bv krassen die niet te wijten zijn aan gewoon gebruik, stickers…). Dan wordt er een bestek door Signpost opgemaakt.
Ook als de leerling kan aantonen dat de schade de schuld is van een derde blijft de leerling verantwoordelijk voor het betalen van de herstelprijs. De leerling moet de schade op eigen initiatief verhalen bij de aansprakelijke derde.

 


Mijn laptop is gestolen. Wat moet ik doen?

In geval van diefstal van de laptop met braak of onder bedreiging zal de school een gelijkaardig toestel aan de leerling ter beschikking stellen. Hiervoor wordt een forfaitair bedrag aangerekend van 150 euro. De looptijd en de modaliteiten van de huurovereenkomst wijzigen niet. U moet aangifte doen bij de politie en een kopie van het proces-verbaal bezorgen aan de school.

In geval van verlies of diefstal van de laptop zonder braak of bedreiging is er door de leerling aan de school een vergoeding verschuldigd gelijk aan de resterende waarde van de laptop. Deze vindt u terug in de afschrijvingstabel van de laptop. De leerling ontvangt een gelijkaardig toestel ter vervanging.


Welke service is er tijdens de schoolvakanties?

Tijdens de schoolvakanties geldt dezelfde garantie als tijdens de schooluren. De leerling kan tijdens vakanties rechtstreeks terecht bij de leverancier (Signpost).


Voor welke doeleinden mag de laptop gebruikt worden?

De laptop mag vrij gebruikt worden. De laptop wordt niet op school bewaard. Tijdens de pauzes kan de laptop in de daarvoor voorziene lockers bewaard worden. Na school neemt de leerling de laptop mee naar huis.


Werkt de leerling constant op de laptop?

Het is zeker niet de bedoeling dat de leerling continu op de laptop werkt. De leraren zoeken naar een goed evenwicht tussen traditionele werkvormen en nieuwe werkvormen waarbij de laptop gebruikt wordt.


Wat verwachten we van de leerling?

De leerling laadt de batterij van zijn/haar laptop elke avond thuis op zodat hij/zij de volgende schooldag met een volledig opgeladen batterij kan starten. Het eerste lesuur is geen oplaaduurtje! Heb je in de loop van de dag toch een platte batterij, dan laad je je laptop alleen op in een lokaal waar je zelf aanwezig bent.

Tijdens de eerste lessen krijgt de leerling de nodige uitleg over de laptop en het aanmelden op het WiFi-netwerk van de school (en op andere netwerken). Bij vragen kan de leerling steeds terecht bij de leerkrachten of de medewerkers van het laptopteam.

Bij een defect kunnen alle opgeslagen gegevens verloren gaan. Bewaar bestanden daarom online: je raakt nooit iets kwijt en het opslagmedium gaat niet defect. Het KvRi biedt iedere leerling online opslagruimte aan op Smartschool en op OneDrive. In de klas krijgen de leerlingen uitleg over hoe ze hiermee moeten werken. De grootte van deze opslagruimten is ruim voldoende voor elk normaal gebruik. De school is nooit verantwoordelijk voor bestanden die die leerling kwijtspeelt.

De leerling brengt zijn/haar laptop steeds mee naar school. De leerling zorgt zelf voor een degelijke en stevige boekentas waar de laptop met beschermhoes naast alle andere schoolbenodigdheden in kan. Gebruik liever geen twee aparte tassen. Bij een verplaatsing volg je steeds de instructies van de leerkracht. Doe je dat niet dan is de school niet verantwoordelijk voor gebeurlijke diefstal. Je laat in ieder geval je laptop nooit onbewaakt achter. Tijdens de middagpauzes en korte pauzes maak je geen gebruik van je laptop op de speelplaats. Bewaar je laptop in je locker (op slot!) of in je boekentas zodat het toestel veilig is opgeborgen.


Welke programma’s (software) staan op de laptop?

De laptop wordt gestandaardiseerd door de school en is volledig operationeel gemaakt voor onmiddellijk gebruik volgens de vereisten die de school oplegt.


Is er een muis, klavier en hoofdtelefoon voorzien bij de laptop?

Dit is niet voorzien. De leerlingen kopen dit zelf aan indien ze dit wensen. Een stevige beschermhoes is wel voorzien in de prijs.


Waar kan ik accessoires (zoals een nieuwe oplader) kopen?

Accessoires zoals een nieuwe oplader, een nieuw pennetje of een nieuwe beschermhoes kun je aankopen op deze webshop:

accessoires.academicshop.eu


Technische specificaties

Voor leerlingen van het eerste en het vierde jaar: HP ProBook x360 435 G8/G9

 • Microsoft Windows 10/11 Pro 64Bit StFMSNA
 • AMD Ryzen 3 5400U/5425U
 • 13.3 FHD BV UWVA 250 HD Touch
 • 8GB 1D DDR4 3200
 • 128GB PCIe NVMe Value
 • Camera 5MP NoMic Webcam
 • HP Smart 65 W External AC power adapter
 • HP Long Life 3-cell, 42 Wh Li-ion polymer
 • Pike Silver Aluminum
 • WLAN Wi-Fi6 +BT 5.2 WW
 • 2 SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate (1 charging)
 • 1 SuperSpeed USB Type-C 10Gbps signaling rate (USB Power Delivery, DisplayPort 1.4)
 • 1 Stereo headphone/microphone combo jack
 • 1 HDMI 2.0
 • 1 AC power
 • Clickpad Premium Azertyklavier
 • 4 jaar NBD onsite garantie

Inbegrepen

 • HP Pro Pen/HP SLIM PEN (oplaadbaar)
 • Case Logic Thule 13″ hoes

Upgrade

Een upgrade naar 16GB RAM is mogelijk. Dit kost volgens de huidige prijzen eenmalig € 65.

Website ontwerp en ontwikkeling door Brandwolves.be
corner-double-right-up