Toekomstplan: KvRi 2024

“samen vorm geven aan de school van je leven”

Onderwijs staat niet stil. Regelmatig worden we geconfronteerd met velerlei nieuwe uitdagingen; feit is dat we op school voortdurend keuzes maken en stappen zetten om de kwaliteit waarvoor we als grote school staan, nog te versterken. Dat doen we niet vanop een eilandje. De school van vandaag en morgen is op heel veel manieren verbonden met de ruimere omgeving daaromheen. Tegelijk stellen we onszelf regelmatig de vraag vanuit welke inspiratie we dit alles willen aanpakken. Ons opvoedingsproject – dat ook in de 21ste eeuw nog bijzonder actueel is – vormt het fundament. Het gaat immers om een keuze voor verbondenheid, aandacht voor iedereen en dat extra’s voor wie het nodig heeft. Het gaat vooral ook om een sterk geloof in de kracht van samenwerking. Daarom dit toekomstplan.

Een regiegroep (een tiental leraren, secretariaatsmedewerker en directie) vormt de motor van het geheel. Zij leidden een vijftal jaren geleden reeds het Toekomstplan KvRi2020 in goede banen. In het voorbereidend proces voor KvRi2024 bekeken zij de bestaande bronnen nog eens kritisch en weerhielden thema’s die ook de volgende jaren nog brandend actueel zijn. Daarnaast sprokkelden we in de loop van het eerste trimester van het schooljaar 2020-2021 nog bijkomende informatie. Ook de leerlingen en de ouderraad mochten hun zegje doen.

Vervolgens nam de regiegroep alles grondig door, wisselde met elkaar van gedachten en kwam in overleg tot goede keuzes. Zij vertalen deze thema’s in de komende periode nog tot concrete doelstellingen en acties. In september 2021 zal dan het startschot gegeven worden voor de uitrol van ons Toekomstplan KvRi 2024.

Website ontwerp en ontwikkeling door Brandwolves.be
corner-double-right-up