Eerste leerjaar B

Ben je eerder een doener? Ben je graag praktisch bezig? Misschien heb je door omstandigheden een leerachterstand opgelopen of heb je blijvende moeilijkheden met talen en/of rekenen. Behaalde je geen getuigschrift lager onderwijs? Dan is 1B iets voor jou.

Omdat we hier met kleinere klasgroepen werken, gaat leren vlotter. Naast het verwerken van nieuwe leerstof, wordt de basisleerstof van de lagere school hernomen. Je krijgt zowel theoretische als praktische vakken. In de talentmodules ontdek je waar je talenten en interesses liggen en zetten we in op de verdere ontwikkeling ervan.

Na het eerste leerjaar B ga je meestal naar het tweede leerjaar B en zet je je studies verder in het BSO.

 


Vergelijk