Exploratie – tweede jaar

Net zoals in het eerste jaar Exploratie, wordt theorie ook hier afgewisseld met praktijk. We besteden aandacht aan het zelfstandig en in groep opzoeken en verwerken van informatie. Werk je graag samen met anderen? Wil je graag onderzoekend leren en ervaringsgericht werken? Werk je graag met materialen? Maak je graag eenvoudige bereidingen in de keuken? Wissel je theorie graag af met praktijk? Spreken actief leren, creatief handelen en technisch denken je aan? Dan is de optie Exploratie zeker iets voor jou. De theorie wordt steeds getoetst aan de praktijk.
In de keuzemodules van de Horizon-uren zetten we nog steeds in op talentverkenning en -ontwikkeling en diep je je probleemoplossende vaardigheden verder uit.

Deze studierichting krijgt vanaf het derde jaar een vervolgtraject in de richting Sociale en technische Wetenschappen (STW). Je kan dit tot en met het zesde jaar volgen. Na dit tweede jaar kan je ook overstappen naar heel wat richtingen in het Technisch Secundair Onderwijs of naar het Beroepsonderwijs indien je graag nog meer praktijk hebt.


Vergelijk