Grieks-Latijn – derde graad

Spreken oude en moderne talen je aan? Ben je geïnteresseerd in historische en filosofische teksten? Sla dan de richting Grieks-Latijn in! Die biedt je een boeiend, geesteswetenschappelijk aanbod.

In de derde graad focus je bij Grieks op de lectuur van authentieke teksten. Epiek (Homerus), lyriek, filosofie (Socrates, Plato & Aristoteles), tragedie (Sophocles & Euripides) en retorica komen uitgebreid aan bod. Bij het lezen schenk je ruime aandacht aan de antieke wereld waarin de teksten zijn ontstaan en aan de invloed die ze hadden, en nog altijd hebben, op onze cultuur.

Ook bij Latijn lees je authentieke teksten en wordt zowel bij epiek (Vergilius), lyriek (Catullus, Horatius), filosofie (Seneca, Lucretius), recht, geschiedenis (Tacitus) en retorica (Cicero) stilgestaan. Net als bij Grieks beperk je je niet tot het lezen van de teksten zelf, maar verdiep je je ook in de antieke wereld en de invloed ervan op onze hedendaagse cultuur.

Opgelet: de keuzemodules in het 6de jaar starten pas vanaf het schooljaar 2020-2021. Tijdens het schooljaar 2019-2020 volgen deze leerlingen 1 uur Duits en 1 uur Spaans.

Toelatingsvoorwaarden
In de tweede graad volgde je Grieks-Latijn, je bent sterk in analyse en synthese en hebt interesse voor taal en cultuur.


Vergelijk