Humane Wetenschappen – derde graad

Ben je geboeid door menselijke relaties en psychologische en pedagogische onderwerpen? Heb je belangstelling voor de sociale en culturele context waarin mensen leven? Dan is Humane Wetenschappen beslist een studierichting voor jou!

Humane Wetenschappen geeft je een brede vorming en bereidt je voor op het hoger onderwijs. In de richtingsvakken gedrags- en cultuurwetenschappen bestudeer je op een systematische manier een aantal verschijnselen betreffende mens en samenleving. Je leert je subjectieve kijk op de mens en op maatschappelijke verschijnselen toetsen aan een wetenschappelijk onderbouwde visie. Daarnaast ontwikkel je een gevoeligheid voor kunst en andere culturele uitingen.

De ontwikkeling van onderzoeksvaardigheden vormt een belangrijk luik. In één of meerdere werkstukken moet je tonen dat je in staat bent om zelfstandig een onderzoek te voeren over thema’s uit de gedrags- en cultuurwetenschappen.

Toelatingsvoorwaarden
In de tweede graad volgde je best Humane Wetenschappen. Als je uit een andere richting komt, verwerk je in de zomervakantie een ondersteuningspakket voor gedrags- en cultuurwetenschappen.


Vergelijk