Se-n-Se Internaatswerking – 7de jaar

Naast hun thuis, is het internaat voor jongeren een tweede opvoedingsmilieu, waar ze vijf dagen per week verblijven. Ouders en directies geven aan internaatsopvoed(st)ers een belangrijke begeleidings- en opvoedingstaak door. Een complexe en uitda-gende opgave, vermits de jongeren in internaten in volle ontplooiing zijn. Mensen die vanaf de eerste dag hun verantwoordelijkheid opnemen en het internaat degelijk doen functioneren, zijn broodnodig.Toekomstige internaatsmedewerkers moeten pedagogisch geschoold zijn én de nodige praktijkervaring hebben. Het zevende specialisatiejaar Secundair na Secundair Internaatswerking biedt jou die mogelijkheid!

Na een eenjarige opleiding kan je terecht in internaten van lagere of middelbare scholen. Je werkt daar als internaatsopvoed(st)er of studiemeester(es)-opvoed(st)er. Je kan ook aan de slag in instellingen waar jongeren of andersvaliden verblijven of opgevangen worden.

In het bisdom Antwerpen zijn wij de enige school die deze specialisatie inricht. Nochtans is de vraag naar geschikte opvoed(st)ers de laatste jaren aanzienlijk gestegen. Deze opleiding geeft je een grote kans op werk!

Toelatingsvoorwaarden
Dit zevende jaar is toegankelijk voor leerlingen die geslaagd zijn in:

6 Gezondheids- en Welzijnswetenschappen (TSO)
6 Humane Wetenschappen (ASO)
6 Jeugd- en Gehandicaptenzorg (TSO)
6 Lichamelijke Opvoeding en Sport (TSO)
6 Sociale en Technische Wetenschappen (TSO)
7 Kinderzorg (BSO)
7 Organisatie-Assistentie (BSO)
7 Thuis- en Bejaardenzorg (BSO)

of die een studiegetuigschrift behaalden in:

6 Verzorging (BSO) en diploma SO
6 Organisatiehulp (BSO) en diploma SO

Als je het diploma Secundair Onderwijs behaalde in een studierichting uit een ander studiegebied dan Personenzorg, dan beslist de toelatingsklassenraad op basis van een intakegesprek en een vragenlijst.


Vergelijk