Latijn-Moderne Talen

Heb jij een uitgesproken interesse voor zowel oude als moderne vreemde talen? Dan is Latijn-Moderne Talen de studierichting naar jouw hart!

In de derde graad focus je bij Latijn op de lectuur van authentieke teksten. Epiek (Vergilius), lyriek (Catullus, Horatius), filosofie (Seneca, Lucretius), recht, geschiedenis (Tacitus) en retorica (Cicero) komen uitgebreid aan bod. Je bestudeert niet alleen de teksten zelf, maar je verdiept je ook in de antieke wereld en de invloed ervan op onze hedendaagse cultuur.

Bovendien krijg je een stevig uitgebouwd pakket moderne talen. Nederlands, Frans, Engels, Duits én Spaans. Het is evident dat de studie van het Latijn een uitstekend hulpmiddel is om je deze moderne talen eigen te maken.

Toelatingsvoorwaarden
In de tweede graad volgde je Latijn en je hebt een uitgesproken aanleg voor talen.


Vergelijk