Latijn-Wiskunde

Kan de klassieke oudheid en het Latijn je boeien? Heb je een analytische geest en kan je op een hoog abstract niveau denken en redeneren? Dan is Latijn-Wiskunde voor jou beslist de juiste keuze!

In de derde graad focus je bij Latijn op de lectuur van authentieke teksten. Epiek (Vergilius), lyriek (Catullus, Horatius), filosofie (Seneca, Lucretius), recht, geschiedenis (Tacitus) en retorica (Cicero) komen uitgebreid aan bod. Je bestudeert niet alleen de teksten zelf, maar je verdiept je ook in de antieke wereld en de invloed ervan op onze hedendaagse cultuur.

Daarnaast krijg je een stevig pakket wiskunde. Je hebt de keuze tussen 6 of 7 uur. Je zal flink wat theorie zien, maar ook heel veel toepassingen. In het 6de jaar kan je ook een keuzemodule abstracte wiskunde volgen.

Met liefde voor deze vakken en de nodige portie doorzettingsvermogen haal je een diploma waarmee je in het hoger onderwijs heel wat richtingen uit kan.

Toelatingsvoorwaarden
In de tweede graad volgde je Latijn en je bent sterk in analyseren en synthetiseren. Daarnaast heb je interesse voor taal en cultuur.


Vergelijk