Moderne Wetenschappen – eerste jaar

In de richting Moderne Wetenschappen versterken we Frans én wiskunde met een extra lesuur. Tijdens deze ‘Loep-uren’ ga je dieper in op bepaalde onderwerpen van beide vakken. Er wordt sterk gedifferentieerd in zowel werkvormen, inhouden als tempo zodat de je volgens je eigen noden aan de slag kan. We proberen je zoveel mogelijk op je eigen niveau te stimuleren en uit te dagen.
In de Horizonmodules (keuzemodules) verken je je talenten en leer je probleemoplossend en creatief werken.
Na het eerste jaar blijf je logischerwijs deze optie volgen. Als de theorie te zwaar zou wegen en meer praktijk aangewezen is, kan je overstappen naar de optie Exploratie.

Samen met Latijn vormt Moderne Wetenschappen de onderbouw van het Algemeen Secundair Onderwijs (ASO). Deze optie bereidt ook voor op de meer theoretische studierichtingen in het Technisch Secundair Onderwijs (TSO). Wanneer je voor deze richting kiest, dan spreekt het voor zich dat je bereid bent om ook na de lessen nog voor school te werken. Je behaalde mooie resultaten in de lagere school en je kan al redelijk zelfstandig aan de slag.


Vergelijk