Moderne Wetenschappen – eerste jaar

In de richting Moderne Wetenschappen versterken we Frans én wiskunde met een extra lesuur. Tijdens deze ‘Loep-uren’ gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen van beide vakken. Er zal meer gedifferentieerd worden zodat de leerlingen volgens eigen noden en/of mogelijkheden aan de slag kunnen. Het is de bedoeling om meer leerlingen op hun eigen tempo de basis te laten bereiken. We proberen iedere leerling zoveel mogelijk op zijn/haar niveau te stimuleren en uit te dagen. Na het eerste jaar blijf je logischerwijs deze optie volgen. Als de theorie te zwaar zou wegen en meer praktijk aangewezen is, kan je overstappen naar de optie Exploratie.

Samen met Latijn vormt Moderne Wetenschappen de onderbouw van het Algemeen Secundair Onderwijs (ASO). Deze optie bereidt ook voor op de meer theoretische studierichtingen in het Technisch Secundair Onderwijs (TSO). Wanneer je voor deze richting kiest, dan spreekt het voor zich dat je bereid bent om ook na de lessen nog heel wat voor school te werken. Je behaalde sterke resultaten in de lagere school en je kan al redelijk zelfstandig aan de slag.


Vergelijk