Moderne Wetenschappen – tweede jaar

Naast de traditionele hoofdvakken Nederlands, Frans en wiskunde, krijg je dit jaar ook Wetenschappelijk Werk en Socio-Economische initiatie (SEI). In SEI word je ondergedompeld in de economische wereld en maak je ook kennis met cultuur- en gedragswetenschappen.
We nemen wiskunde en Frans extra onder de loep; je werkt op eigen tempo en met verschillende werkvormen aan diverse onderdelen van deze twee hoofdvakken. Door op deze manier te differentiëren willen we je zo ver mogelijk brengen in je leerproces en je uitdagen op je eigen niveau.
In de keuzemodules van de Horizon-uren zetten we nog steeds in op talentverkenning en -ontwikkeling en diep je je probleemoplossende vaardigheden verder uit.

Na dit tweede jaar kan je naar één van de vele studierichtingen in het ASO. Een overstap naar TSO is ook mogelijk.


Vergelijk