Ondernemen & Communicatie

De computer en het internet maken het mogelijk om zaken te doen over heel de wereld. Met gerichte reclame proberen bedrijven hun producten zo aantrekkelijk mogelijk voor te stellen en op die manier hun afzetmarkt te vergroten.

In het vak Toegepaste economie maak je kennis met de documentenstroom binnen een bedrijf. Die documenten leer je via dubbele boekhouding correct verwerken. Ook het moderne betalingsverkeer komt uitgebreid aan bod. In het virtueel kantoor breng je de theorie regelmatig in praktijk. Tijdens het vak Dactylografie neem je plaats achter de pc, leer je blind typen en maak je kennis met een professioneel tekstverwerkingspakket.

Een getraind commercieel of administratief medewerker moet een klant niet alleen in het Nederlands vlot te woord kunnen staan. Daarom gaat er ook veel aandacht naar Frans, Engels en vanaf het vierde jaar ook Duits.

Naast de richtingsvakken biedt Ondernemen & Communicatie een stevig luik algemene vorming aan, zoals wiskunde en talen.


Vergelijk