Wetenschappen

Ben je gebeten door wetenschap en wiskunde? Ben je geïnteresseerd in de processen die achter alles schuilgaan? Beschik je over een goed algemeen inzicht? Dan hoor jij helemaal thuis in de richting Wetenschappen.

Bij biologie, fysica en chemie bestudeer je zowel de levende als niet-levende materie. In de labo’s leer je met de nodige accuraatheid proeven en experimenten uit te voeren.

Naast een stevige brok theorie is er veel tijd voor de praktijk. Je doet zelf proefjes en leert hoe je meetresultaten nauwkeurig registreert. Ook wiskunde, Nederlands en de talen vormen een belangrijk luik van deze studierichting.


Vergelijk