Onze school

Schoolraad

De schoolraad is een overlegorgaan waarin onder meer ouders, leerlingen en leden van de lokale gemeenschap vertegenwoordigd zijn.

Verslagen vergaderingen

19 februari 2018

7 mei 2018

22 oktober 2018