Kies een studiedomein dat bij je past.

De school van je leven is bijzonder veelzijdig. Je kan kiezen uit een zeer ruim aanbod van studierichtingen. Van Maatschappij & Welzijn tot Grieks-Latijn, van Biotechnologische STEM-wetenschappen tot Bedrijf & Organisatie, van Humane Wetenschappen tot Moderealisatie.

We vinden het belangrijk dat je de juiste keuze maakt. We zullen je daarin sterk begeleiden, zodat je kunt kiezen met kennis van zaken. We kijken naar je talenten, vaardigheden en dromen en begeleiden je stap voor stap in de juiste richting.

Sinds de onderwijshervorming kies je in de vernieuwde tweede en derde graad voor een studierichting binnen een bepaalde finaliteit en binnen een bepaald domein. Hieronder lees je in welke vier studiedomeinen je je kan verdiepen. Binnen een studiedomein passen zowel studierichtingen die naar het hoger onderwijs leiden (‘doorstroomfinaliteit’) als studierichtingen waarna je nadien kan gaan werken (‘arbeidsmarktgerichte finaliteit’). Daarnaast bieden we in elk domein ook nog studierichtingen in de ‘dubbele finaliteit’, zodat je na het zesde jaar nog beide kanten op kan: naar het hoger onderwijs of naar de arbeidsmarkt.

Ben je nog op zoek naar de lessentabellen van het zesde jaar voor het schooljaar 2023-2024? Contacteer ons dan via kvri@kvri.be of via 014/50 93 11.


STUDIEDOMEIN

ECONOMIE EN ORGANISATIE

Waarom Economie en Organisatie?

De wereld is een dorp. Bedrijven beschouwen de hele wereld als hun werkterrein. Een product kan overal in de wereld vervaardigd én verkocht worden. Door economie te bestuderen, ga je deze complexe handelsprocessen begrijpen. Al gauw wordt duidelijk dat economie geen harde wetenschap is, maar gevoed wordt door angsten en verlangens van mensen. Dat merk je ook in je eigen leefwereld. Je stelt je terecht vragen over de ethiek van het handel drijven en winstbejag. En je vraagt je hardop af of er alternatieven zijn. In dit studiedomein train je ook je communicatieve vaardigheden en talenkennis. Wie weet waar jij straks je economische analyses mag gaan verkondigen…

Studierichtingen in de tweede graad:

Studierichtingen in de derde graad

Specialisatiejaren

Wie kiest voor

ECONOMIE EN ORGANISATIE

 • heeft grote interesse in ondernemen en (inter)nationale handel;
 • is gefascineerd door economie en e-commerce;
 • heeft een passie voor alles wat met ICT te maken heeft;
 • wil het samenspel tussen economisch micro- en macroniveau begrijpen;
 • heeft een algemene interesse in het begrip taal;
 • wil graag beter worden in het lezen, beluisteren, spreken en schrijven van vreemde talen;
 • beschikt over een goed wiskundig inzicht;
 • kan nauwkeurig en stipt werken;
 • kan het goed uitleggen;
 • volgt regelmatig de actualiteit;
 • werkt graag samen;
 • heeft zin voor initiatief en werkt planmatig.
Vergelijk studierichtingen

Met onze vergelijkingsmodule kan je de lessentabellen van drie verschillende studierichtingen met elkaar vergelijken. Zo krijg je meteen een beeld van de gelijkenissen en verschillen. Handig!


STUDIEDOMEIN

MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN

Waarom Maatschappij en Welzijn?

Als school pleiten wij voor een hartelijke samenleving, waar individueel en maatschappelijk welzijn hoog op de agenda staan. Welzijn omvat immers heel wat aspecten van ons leven. Het gaat over veiligheid, onderwijs, opvoeding, en de verzorging van zij die nog niet of niet meer voor zichzelf kunnen zorgen. De sociale sector vraagt dan ook om meer goed opgeleide arbeidskrachten. In dit studiedomein bereiden we je voor om een rol op te nemen in de samenleving. Je ontwikkelt een kritisch beeld over mens en maatschappij. Waarom doen mensen wat ze doen? Je doorgrondt bepaalde maatschappelijke fenomenen en probeert ze te verklaren. Je bestudeert cultuur in de breedste zin van het woord.

Gefascineerd door mode?

Sinds er mensen op aarde zijn, is er ook sprake van kunst en creatie. Kunst heeft doorheen de eeuwen verschillende doelen gekend, maar het is altijd een manier geweest om iets te communiceren of uit te drukken. Ook nu nog maakt het creëren, beleven en interpreteren van kunst heel wat creatieve leerlingen enthousiast. In de richting Mode leer je jouw ideeën en producten ook commercieel in de kijker zetten. Wie gebeten is door mode combineert gevoel voor esthetiek met een ongebreideld enthousiasme. Je weet je goede ideeën immers te verpakken én te verkopen. Je hebt het in je vingers en wil anderen van je creatieve spinsels overtuigen.

Studierichtingen in de tweede graad:

Studierichtingen in de derde graad:

Specialisatiejaren:

Wie kiest voor

MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN

 • is mateloos geïnteresseerd in de mens, zijn gedachten en gevoelens;
 • houdt ervan te ontdekken hoe alle mensen verschillend en toch ook een stukje hetzelfde zijn;
 • wil ontdekken hoe een samenleving in elkaar zit;
 • gaat graag en goed met anderen om;
 • wil zich helemaal onderdompelen in de rijkdom van cultuur;
 • droomt ervan later mensen met heel verschillende noden (kleine kinderen, jongeren, volwassenen, bejaarden) echt te kunnen helpen;
 • weet van aanpakken, kan zelfstandig werken;
 • heeft een groot verantwoordelijkheidsgevoel;
 • is een teamspeler ;
 • is een creatieve duizendpoot;
 • is geduldig en kan goed luisteren.
Wie voor Mode kiest …
 • is gefascineerd door het reilen en zeilen in de modewereld;
 • verslindt modebladen en -blogs;
 • bedenkt creatieve oplossingen voor problemen;
 • leert etalages vormgeven;
 • is sociaal en kan het goed uitleggen;
 • kan een idee of product verkopen;
 • heeft oog voor detail;
 • werkt ordelijk en netjes.
Vergelijk studierichtingen

Met onze vergelijkingsmodule kan je de lessentabellen van drie verschillende studierichtingen met elkaar vergelijken. Zo krijg je meteen een beeld van de gelijkenissen en verschillen. Handig!


STUDIEDOMEIN

STEM

Waarom STEM?

Al eeuwenlang proberen mensen de natuurverschijnselen om hen heen te verklaren. Met succes, want de wetenschap staat vandaag de dag bijzonder ver. Dat inspireert jongeren als jij om mee te denken met de grote denkers. Welke wetmatigheden in de natuur stel je vast? En welke vernieuwende producten kan je hiermee ontwikkelen om de wereld een beetje beter te maken?

Wat zou onze wereld zijn zonder wetenschap en technologie? In laboratoria, onderzoekscentra, bedrijven en op zoveel andere plekken werken gedreven mensen dagelijks aan de toekomst. Of het nu gaat om wonen, ontspannen, ziekte en gezondheid, sporten, mobiliteit enz., steeds spelen de wetenschap en de technologie een belangrijke rol hierin.
Om dit onderzoek en de ontwikkeling van eindeloos veel nieuwe producten mogelijk te maken, zijn sterk wetenschappelijk gevormde mensen nodig.

Tegelijk willen we als maatschappij een goed zicht blijven houden op het effect van al deze vernieuwingen. Techniek, ict, wiskundige algoritmes, ze moeten ervoor zorgen dat ze kwaliteit toevoegen aan het leven.
Wat is het effect van allerlei nieuwigheden op het leven van mensen? Zijn er ook nadelen aan verbonden? Houden we ook rekening met aspecten als milieubewustzijn, grondstoffenschaarste enz.?
Een goed wetenschapper heeft oog voor álle aspecten van het werk.

In dit studiedomein vergroot je je vermogen om logisch en abstract te denken. Het vraagt een technische houding die problemen opspoort en oplost. Als kritische leerling leer je ook om de wetenschappelijke ontwikkelingen af te toetsen. Kan dit, mag dit? Waarom dan wel of niet?

In al deze studierichtingen ligt de klemtoon op wiskunde, de exacte wetenschappen, techniek en ict. Ze bereiden je uitstekend voor op een wetenschappelijk georiënteerde richting in de derde graad. Vanzelfsprekend liggen ook wetenschappelijke opleidingen in het hoger onderwijs in het verlengde van een STEM-opleiding. Met een degelijke STEM-georiënteerde vorming kan je later talrijke boeiende jobs binnen de sector van wetenschap en techniek uitoefenen.

Studierichtingen in de tweede graad:

Studierichtingen in de derde graad:

Wie kiest voor

STEM

 • blijft zich verbazen over de wondere wereld van wetenschap en techniek;
 • is geboeid door de praktische toepassingen van de wetenschap in zijn leven;
 • wil het hoe en waarom van wetenschappelijke en technische processen doorgronden;
 • heeft een analytische geest;
 • kan natuurverschijnselen duidelijk uitleggen;
 • zoekt steeds naar oplossingen voor de problemen;
 • blinkt uit in wiskunde;
 • heeft interesse in mens en milieu;
 • voert graag proeven uit, thuis of in een laboratorium;
 • werkt gestructureerd.
Vergelijk studierichtingen

Met onze vergelijkingsmodule kan je de lessentabellen van drie verschillende studierichtingen met elkaar vergelijken. Zo krijg je meteen een beeld van de gelijkenissen en verschillen. Handig!


STUDIEDOMEIN

TAAL EN CULTUUR

Waarom Taal en Cultuur?

Taal, cultuur en geschiedenis vormen historisch gezien de basis van het onderwijs. Taal is tevens een venster op de wereld. Wie de klankkleur van een andere taal leert waarderen, staat open voor de cultuur die eraan verbonden is. Het KvRi wil van jou een wereldburger maken, en taalvaardigheid is daarvoor de eerste vereiste. Wie communicatief sterk is, zal taal niet alleen functioneel in zijn eigen leven inzetten. Taal heeft ook de fantastische eigenschap dat je ermee kan uitdrukken wat niet uit te drukken is.
Taal is een wonderlijk gegeven dat mensen kan ontroeren, ontspannen, tot actie aanzetten enz. Ze is zichtbaar in eindeloos veel vormen en net dat maakt haar zo rijk.

Studierichtingen in de tweede graad:

Studierichtingen in de derde graad:

Wie kiest voor

TAAL EN CULTUUR

 • heeft een algemene interesse in het begrip taal;
 • heeft een goed inzicht in de structuur van teksten;
 • houdt ervan vreemde talen te beluisteren, te lezen, te spreken en te schrijven
 • wil ook alles weten van de cultuur die bij een taal hoort;
 • is erg nieuwsgierig naar de geschiedenis van Romeinen en Grieken (leerlingen Latijn en Grieks);
 • houdt van een stevig debat;
 • probeert zelf creatief te schrijven;
 • kan zich verliezen en vinden in een boek;
 • kan de dingen vlot en origineel verwoorden;
 • heeft een brede algemene interesse.
Vergelijk studierichtingen

Met onze vergelijkingsmodule kan je de lessentabellen van drie verschillende studierichtingen met elkaar vergelijken. Zo krijg je meteen een beeld van de gelijkenissen en verschillen. Handig!

Website ontwerp en ontwikkeling door Brandwolves.be
corner-double-right-up