Bedrijfsondersteunende informaticawetenschappen (G3 doorstroom D)

Heb je een uitgesproken interesse voor economie en ICT? Dan vind je je gading misschien in de richting Bedrijfsondersteunende Informaticawetenschappen.

We bieden je een uitgebreid pakket economie aan waarin het onder meer gaat om organisatievormen en-structuur, de financiering van bedrijfsactiviteiten, de financiƫle gezondheid van een onderneming en aspecten van marketing en juridische aspecten met betrekking tot e-commerce. Voor Informaticawetenschappen gaat het onder meer over algoritmes en datastructuren, het programmeren, softwareontwikkeling in een object georiƫnteerde omgeving, het ontwerpen en beheren van databanken en het uitwerken van softwareapplicaties.

De richting Bedrijfsondersteunende Informaticawetenschappen bereidt voor op een academische of professionele bachelor in het domein van Economie en organisatie.

 

Vergelijk studierichtingen

 

Lessentabel

Vak
5de jaar
6de jaar
Aardrijkskunde
2
-
Duits
2
-
Engels
2
2
Frans
2
2
Geschiedenis
1
1
Godsdienst
2
2
Kompasuur
1
1
Lichamelijke opvoeding
2
2
Natuurwetenschappen
1
2
Nederlands
3
3
Bedrijfswetenschappen
2
2
Communicatiewetenschappen
1
1
Informaticawetenschappen
6
6
Ondernemend project
-
2
Wiskunde
3
4
Accent
2
2
Media, recht en politiek (alleen in J5)
Moderne talen
Wetenschappen
Wiskunde (alleen in J6)
Totaal
32
32
Website ontwerp en ontwikkeling door Brandwolves.be
corner-double-right-up