Bedrijfswetenschappen (G3 doorstroom - domeingebonden DG)

Bedrijfswetenschappen is een theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie. Leerlingen verwerven inzicht in macro- en micro-economische concepten en de werking van ondernemingen. Ze leren logisch en kritisch te denken om economische concepten en hun onderlinge verbanden te begrijpen. Bovendien gebruiken ze wiskundige concepten om economische problemen op te lossen.

Opgelet: dit is een voorlopige lessentabel die nog zal wijzigen. Katholiek Onderwijs Vlaanderen moet ons de definitieve invulling nog bezorgen. We verwachten de nieuwe lessentabel na de paasvakantie.

Vergelijk studierichtingen

Lessentabel

Vak
5de jaar
6de jaar
Aardrijkskunde
1
1
Engels
2
3
Frans
3
3
Geschiedenis
1
1
Godsdienst
2
2
Lichamelijke opvoeding
2
2
MEAV
1
-
Natuurwetenschappen
2
2
Nederlands
4
3
Wiskunde
4
4
Bedrijfswetenschappen
7
6
Informaticawetenschappen
1
1
Complementaire uren
2
4
Totaal
32
32
Website ontwerp en ontwikkeling door Brandwolves.be
corner-double-right-up