Bedrijfswetenschappen (G3 doorstroom D)

In de richting Bedrijfswetenschappen staat in het onderdeel economie prijs- en inkomensvorming, de werking van de kapitaalmarkt, het overheidsbeleid en duurzame economische ontwikkeling in de focus.

In het onderdeel bedrijfswetenschappen ligt de nadruk op o.a. duurzaam ondernemen en marketingstrategieën. Daarnaast maak je o.a. ook kennis met aspecten van sociaal en fiscaal recht en human resources management. Een groot aantal lesuren bedrijfswetenschappen maakt het ook mogelijk om je eerste stappen als ondernemer te zetten en een eigen ondernemingsconcept uit te werken.

De richting Bedrijfswetenschappen bereidt voor op een academische of professionele bachelor in het domein van Economie en Organisatie.

Vergelijk studierichtingen

 

Lessentabel

Vak
5de jaar
6de jaar
Aardrijkskunde
2
0
Duits
2
0
Engels
2
2
Frans
2
2
Geschiedenis
1
1
Godsdienst
2
2
Kompasuur
1
1
Lichamelijke opvoeding
2
2
Natuurwetenschappen
1
2
Nederlands
3
3
Bedrijfswetenschappen
8
8
Informaticawetenschappen
1
1
Ondernemend project
0
2
Wiskunde
3
4
Accent
2
2
Wiskunde en statistiek
Wetenschappen
Moderne talen
Informatica
Totaal
32
32
Website ontwerp en ontwikkeling door Brandwolves.be
corner-double-right-up