Biotechnieken (dubbele finaliteit D/A)

De studierichting Biotechnieken bevat naast een stevig theoretisch luik een aanzienlijk praktijkgedeelte.

In de lessen biologie, chemie en fysica krijg je de nodige theoretische bagage mee waarmee je nadien in het labo aan de slag gaat.

Op die manier maak je kennis met het werkveld van de toekomstige labomedewerker of operator van morgen. In deze richting leer je via productie-en procestechnieken problemen herkennen maar ook oplossen in functie van je latere beroep.

Kies je voor deze richting, dan moet de wereld van wetenschap en techniek je heel erg boeien. Je moet ook nauwkeurig en planmatig kunnen werken.

Vergelijk studierichtingen

Lessentabel

Vak
3de jaar
4de jaar
Aardrijkskunde
2
-
Engels
2
2
Frans
2
2
Geschiedenis
1
1
Godsdienst
2
2
Lichamelijke opvoeding
2
2
Kompasuur
1
1
Nederlands
4
4
Wiskunde
3
3
Biotechnieken
10
10
Biologie en labo
2
2
Chemie en labo
2
2
Fysica en labo
2
2
Labo- en productietechnieken
4
5
Artistieke vorming
1
-
ICT
-
1
Keuzevak
-
1
Loep Frans
1
1
Loep wiskunde
1
1
Totaal
32
32
Website ontwerp en ontwikkeling door Brandwolves.be
corner-double-right-up