Economie-Moderne Talen (ASO)

Heb jij belangstelling voor economische en maatschappelijke problemen? Kan je logisch, analytisch en kritisch denken en wil je hierin nog beter worden? Dan kies je best voor Economie-Moderne Talen!

In de derde graad begeven we ons in de boeiende, altijd veranderende wereld van de economische actualiteit. Inzicht krijgen in en kritisch nadenken over de belangrijkste economische onderwerpen en de verbanden ertussen staan voorop. Vanuit concrete situaties buigen we ons over prijs- en inkomensvorming, het falen van de vrije marktwerking, armoede & welvaart, internationale handel en zoveel meer. De ethische dimensie verliezen we nooit uit het oog.

Zowel in het vijfde als in het zesde jaar ontwikkel je je onderzoeksvaardigheden. Je zal een stevige onderzoeksopdracht over een economisch probleem voorgeschoteld krijgen. De teams worden uitgedaagd om, met behulp van de computer, hun probleem tot op het bot uit te spitten.

In een globaliserende (bedrijfs)wereld zijn vreemde talen een dagdagelijkse realiteit. Een sterk pakket moderne talen bereidt je daarop voor. Je krijgt Nederlands, Frans, Engels, Duits, en (facultatief) Spaans. Deze extra pijler vergroot je kansen op de arbeidsmarkt aanzienlijk.

Toelatingsvoorwaarden

In de tweede graad volgde je best de cursus economie. Als je uit een andere richting komt, verwerk je in de zomervakantie een instapcursus economie.

Vergelijk studierichtingen

Lessentabel

Vak
5de jaar
6de jaar
Aardrijkskunde
1u
1u
Geschiedenis
2u
2u
Godsdienst
2u
2u
Lichamelijke opvoeding
2u
2u
Natuurwetenschappen
2u
2u
Nederlands
4u
4u
Wiskunde
3u
3u
Duits
3u
3u
Economie
5u
5u
Engels
3u
3u
Frans
4u
4u
Keuzemodules
2u
2u
Totaal
33u
33u
Website ontwerp en ontwikkeling door Brandwolves.be
corner-double-right-up