Economie-moderne talen (G3 doorstroom D)

Heb je belangstelling voor economische en maatschappelijke problemen? Kan je logisch en kritisch nadenken?

In de derde graad verdiep je je in de boeiende, altijd veranderende wereld van de economische actualiteit. Inzicht krijgen in en kritisch nadenken over de belangrijkste economische onderwerpen en de verbanden hiertussen staan voorop. In het vak economie buigen we ons over prijs- en inkomensvorming, de werking van de kapitaalmarkt, het overheidsbeleid en duurzame economische ontwikkeling. In bedrijfswetenschappen maken we kennis met onder meer duurzaam ondernemen en marketingstrategieën.

Wil je extra inzetten op communicatie in Duits, Engels, Frans en Nederlands, zodat je je in een globaliserende (bedrijfs)wereld vlot uit de slag kan trekken? Dan kies je best voor Economie-Moderne Talen.

De richting Economie-Moderne Talen bereidt je voor op een ruime waaier aan academische en professionele bachelors, ook buiten het domein van Economie en organisatie.

Vergelijk studierichtingen

 

Lessentabel

Vak
5de jaar
6de jaar
Aardrijkskunde
2
-
Geschiedenis
2
2
Godsdienst
2
2
Kompasuur
1
1
Lichamelijke opvoeding
2
2
Natuurwetenschappen
1
2
Duits +
3
2
Economie +
4
5
Engels
3
2
Frans
3
4
Nederlands
4
4
Wiskunde
3
4
Accent
2
2
Expert talen
Informatica
Media, recht en politiek (alleen in J5)
Wetenschappen
Wiskunde ( alleen in J6)
Totaal
32
32
Website ontwerp en ontwikkeling door Brandwolves.be
corner-double-right-up