Economie-moderne talen (G3 doorstroom - domeinoverschrijdend DO)

Economie-moderne talen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie en moderne talen. Leerlingen verwerven inzicht in macro- en micro-economische aspecten en de werking van ondernemingen. Ze leren logisch en kritisch te denken om economische concepten en hun onderlinge verbanden te begrijpen. Bovendien gebruiken ze wiskundige concepten om economische problemen op te lossen. Daarnaast verdiepen ze hun communicatievaardigheden in het Duits, Engels, Frans en Nederlands. De studierichting daagt hen ook uit op het vlak van verschillende componenten van het wetenschapsdomein moderne talen.

Opgelet: dit is een voorlopige lessentabel die nog zal wijzigen. Katholiek Onderwijs Vlaanderen moet ons de definitieve invulling nog bezorgen. We verwachten de nieuwe lessentabel na de paasvakantie.

Vergelijk studierichtingen

 

Lessentabel

Vak
5de jaar
6de jaar
Aardrijkskunde
1
1
Geschiedenis
2
2
Godsdienst
2
2
Lichamelijke opvoeding
2
2
MEAV
1
-
Natuurwetenschappen
2
2
Duits
3
2
Engels
2
3
Frans
4
4
Nederlands
4
4
Economie
4
4
Wiskunde
4
3
Complementair uur
1
3
Totaal
32
32
Website ontwerp en ontwikkeling door Brandwolves.be
corner-double-right-up