Grieks-Latijn (G3 doorstroom - domeinoverschrijdend DO)

Grieks-Latijn is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid aanbod Grieks en Latijn. De leerlingen verwerven via het lezen van authentieke teksten in het Latijn en in het Grieks een dieper inzicht in de cultuur van de klassieke oudheid en latere periodes. Ze bestuderen taal als systeem vanuit een historisch en vergelijkend perspectief.

Opgelet: dit is een voorlopige lessentabel die nog zal wijzigen. Katholiek Onderwijs Vlaanderen moet ons de definitieve invulling nog bezorgen. We verwachten de nieuwe lessentabel na de paasvakantie.

Vergelijk studierichtingen

 

Lessentabel

Vak
5de jaar
6de jaar
Aardrijkskunde
1
1
Engels
2
2
Frans
3
3
Geschiedenis
2
2
Godsdienst
2
2
Lichamelijke opvoeding
2
2
MEAV
1
-
Natuurwetenschappen
2
2
Nederlands
4
4
Wiskunde
3
3
Grieks
4
4
Latijn
4
4
Complementaire uren
2
3
Totaal
32
32
Website ontwerp en ontwikkeling door Brandwolves.be
corner-double-right-up