Humane wetenschappen (G3 doorstroom - domeinoverschrijdend DO)

Humane wetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met filosofie, kunstbeschouwing, sociale en gedragswetenschappen en statistiek. Leerlingen filosoferen over de mens, de wereld rondom ons, het goed en het kwade. Ze leren kijken en luisteren naar kunst en ze leren de vorm, de inhoud, de context en de functie van kunstwerken analyseren vanuit een kunsthistorisch kader. Tenslotte ontwikkelen leerlingen een wetenschappelijk begrippenkader met betrekking tot sociale en gedragswetenschappen en leren ze verbanden zien met betrekking tot de hedendaagse samenleving, sociaal recht en politiek, communicatie en de mens en zijn gedrag. Daartoe analyseren ze wetenschappelijke theorieèˆn.

Opgelet: dit is een voorlopige lessentabel die nog zal wijzigen. Katholiek Onderwijs Vlaanderen moet ons de definitieve invulling nog bezorgen. We verwachten de nieuwe lessentabel na de paasvakantie.

Vergelijk studierichtingen

 

Lessentabel

Vak
5de jaar
6de jaar
Aardrijkskunde
1
1
Engels
2
2
Frans
3
3
Geschiedenis
2
2
Godsdienst
2
2
Lichamelijke opvoeding
2
2
MEAV
1
-
Natuurwetenschappen
2
2
Nederlands
4
4
Wiskunde
3
3
Statistiek
1
1
Kunstbeschouwing
2
2
Filosofie
2
2
Sociale en gedragswetenschappen
4
5
Complementair uur
1
1
Totaal
32
32
Website ontwerp en ontwikkeling door Brandwolves.be
corner-double-right-up