Humane wetenschappen (G3 doorstroom D)

Ben je geboeid door menselijke relaties en psychologische en pedagogische onderwerpen? Heb je belangstelling voor de sociale en culturele context waarin mensen leven? Dan is Humane Wetenschappen beslist een studierichting voor jou!

In het vak filosofie maak je kennis met een aantal filosofische strekkingen en hun kijk op de mens en de wereld. Kunstbeschouwing leert je kijken en luisteren naar kunst. Vanuit een kunsthistorisch kader analyseer je de functie van kunstwerken. Daarnaast ontdek je in het vak sociale en gedragswetenschappen de verbanden tussen onze hedendaagse samenleving, sociaal recht en politiek, communicatie en de mens en zijn gedrag.

De richting Humane Wetenschappen bereidt voor op een ruime waaier aan academische en professionele bachelors, ook buiten het domein van Maatschappij en Welzijn.

Vergelijk studierichtingen

 

Lessentabel

Vak
5de jaar
6de jaar
Aardrijkskunde
2
-
Engels
2
2
Frans
3
3
Geschiedenis
2
2
Godsdienst
2
2
Kompasuur
1
1
Lichamelijke opvoeding
2
2
Natuurwetenschappen
1
2
Nederlands
4
4
Wiskunde +
3
3
Kunstbeschouwing
1
1
Sociale en gedragswetenschappen +
4
5
Statistiek
1
1
Uitgebreide filosofie
2
2
Accent
2
2
Informatica
Media, recht en politiek (alleen in J5)
Moderne talen
Ondernemen
Wetenschappen
Wiskunde (alleen in J6)
Totaal
32
32
Website ontwerp en ontwikkeling door Brandwolves.be
corner-double-right-up