Kinderzorg

Heb je een groot hart voor kinderen tussen 0 en 12 jaar? Boeit het jou om met veel werklust en in teamverband kinderen te verzorgen, hen te stimuleren in hun ontwikkeling en fijne activiteiten met hen te doen? Dan is het 7de jaar kinderzorg een geknipte richting voor jou!
In het 7de jaar kinderzorg specialiseer je je tot kinderbegeleider. Bij het begeleiden van kinderen besteed je veel aandacht aan hun welbevinden en de betrokkenheid en stimuleer je de ontwikkeling op verschillende vlakken.. Hierbij zijn expressiviteit, creativiteit, zelfstandig werken en organiseren en het omgaan met diversiteit belangrijk.
Je gaat op stage in het kinderdagverblijf en in de buitenschoolse kinderopvang. De keuzestage kan je doen in een kleuterschool van het gewoon onderwijs, eventueel in het buitengewoon onderwijs of bij kinderen in een pedagogisch-medische setting. Tijdens deze praktijkervaringen leer je ook functioneren in een team en ga je in interactie met ouders en externen.
Je krijgt les in algemene vakken en daarnaast leer je heel wat theoretische inzichten en vaardigheden in verschillende richtingsspecifieke vakken. Op die manier leer je wat pedagogisch en zorgend kwaliteitsbewust handelen inhoudt, hoe je correct kan communiceren, het belang van observeren en rapporteren, en hoe je zorg moet dragen voor het welzijn en de gezondheid van kinderen.
Bij het uitwerken van een geïntegreerde proef ga je dieper in op de thema’s kansarmoede, leer- en ontwikkelingsmoeilijkheden, ervaringsgericht werken en leer je kritisch reflecteren over je eigen handelen, kwaliteiten en werkpunten.

Dit zevende jaar is toegankelijk voor leerlingen die geslaagd zijn in:
– 6 Gezondheids- en Welzijnswetenschappen (TSO)
– 6 Jeugd- en Gehandicaptenzorg (TSO)
– 6 Organisatiehulp (BSO), of beter: 7 Organisatie-Assistentie (BSO)
– 6 Sociale en Technische Wetenschappen (TSO)
– 6 Verzorging (BSO)
Als je geen derde graad Verzorging gevolgd hebt, dan zal je aan het begin van het schooljaar een ondersteuningspakket over basistechnieken en -vaardigheden moeten verwerken.

Vergelijk studierichtingen

Lessentabel

Vak
7de jaar
Frans
2u
Godsdienst
2u
Lichamelijke opvoeding
2u
Project algemene vakken
4u
Expressie
2u
Gezinsondersteunend handelen
1u
Sociaal pedagogisch handelen
6u
Stage
12u
Systematisch verzorgend handelen
2u
Totaal
33u
Website ontwerp en ontwikkeling door Brandwolves.be
corner-double-right-up