Latijn-Moderne Talen (ASO)

Heb jij een uitgesproken interesse voor zowel oude als moderne vreemde talen? Dan is Latijn-Moderne Talen de studierichting naar jouw hart!

In de derde graad focus je bij Latijn op de lectuur van authentieke teksten. Epiek (Vergilius), lyriek (Catullus, Horatius), filosofie (Seneca, Lucretius), recht, geschiedenis (Tacitus) en retorica (Cicero) komen uitgebreid aan bod. Je bestudeert niet alleen de teksten zelf, maar je verdiept je ook in de antieke wereld en de invloed ervan op onze hedendaagse cultuur.

Bovendien krijg je een stevig uitgebouwd pakket moderne talen. Nederlands, Frans, Engels, Duits én Spaans. Het is evident dat de studie van het Latijn een uitstekend hulpmiddel is om je deze moderne talen eigen te maken.

Toelatingsvoorwaarden

In de tweede graad volgde je Latijn en je hebt een uitgesproken aanleg voor talen.

Vergelijk studierichtingen

Lessentabel

Vak
5de jaar
6de jaar
Aardrijkskunde
1u
1u
Geschiedenis
2u
2u
Godsdienst
2u
2u
Lichamelijke opvoeding
2u
2u
Natuurwetenschappen
2u
2u
Nederlands
4u
4u
Wiskunde
3u
3u
Duits
3u
3u
Engels
3u
3u
Frans
4u
4u
Latijn
4u
4u
Keuzemodules
2u
2u
Totaal
32u
32u
Website ontwerp en ontwikkeling door Brandwolves.be
corner-double-right-up