Latijn-moderne talen (G3 doorstroom D)

Heb jij een uitgesproken interesse voor zowel oude als moderne vreemde talen? Dan is Latijn-Moderne Talen een studierichting naar jouw hart!

In het vak Latijn ga je terug in de tijd. Je leest authentieke teksten en krijgt een dieper inzicht in de cultuur van de klassieke oudheid en latere periodes. Je bestudeert de taal als systeem en scherpt je analytische vaardigheden aan.

De richting daagt je niet enkel uit om je communicatievaardigheden in het Duits, Frans, Engels en Nederlands aan te scherpen. Er is ook aandacht voor literatuur en literatuurbeleving. Daarnaast verdiep je je in taaltechnologie, pragmatiek, sociolinguïstiek en andere disciplines uit de taal-en letterkunde.

De richting Latijn-Moderne Talen bereidt voor op een ruime waaier aan academische en professionele bachelors, ook buiten het domein van Taal en Cultuur.

Vergelijk studierichtingen

 

Lessentabel

Vak
5de jaar
6de jaar
Aardrijkskunde
2
-
Geschiedenis
2
2
Godsdienst
2
2
Kompasuur
1
1
Lichamelijke opvoeding
2
2
Natuurwetenschappen
1
2
Wiskunde +
3
3
Duits +
3
3
Engels
3
2
Esthetica
-
1
Frans
3
4
Klassieke talen +
-
1
Latijn
4
4
Nederlands
4
4
Accent
2
2
Expert talen
Informatica
Media, recht en politiek (alleen in J5)
Ondernemen
Wetenschappen
Wiskunde (alleen in J6)
Totaal
32
32
Website ontwerp en ontwikkeling door Brandwolves.be
corner-double-right-up