Latijn-wiskunde (G3 doorstroom - domeinoverschrijdend DO)

Latijn-wiskunde is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid aanbod Latijn en een uitgebreid pakket Wiskunde. De leerlingen verwerven via het lezen van authentieke teksten een dieper inzicht in de cultuur van de klassieke oudheid en latere periodes. Ze bestuderen taal als systeem vanuit een historisch en vergelijkend perspectief. Daarnaast leren de leerlingen abstracte wiskundige concepten te gebruiken en verdiepen ze hun wiskundige vaardigheden.

Opgelet: dit is een voorlopige lessentabel die nog zal wijzigen. Katholiek Onderwijs Vlaanderen moet ons de definitieve invulling nog bezorgen. We verwachten de nieuwe lessentabel na de paasvakantie.

Vergelijk studierichtingen

 

Lessentabel

Vak
5de jaar
6de jaar
Aardrijkskunde
1
1
Engels
2
2
Frans
3
3
Geschiedenis
2
2
Godsdienst
2
2
Lichamelijke opvoeding
2
2
MEAV
1
-
Nederlands
4
4
Latijn
4
4
Wiskunde
6
6
Informaticawetenschappen
-
1
Biologie
1
1
Chemie
2
1
Fysica
1
2
Complementair uur
1
1
Totaal
32
32
Website ontwerp en ontwikkeling door Brandwolves.be
corner-double-right-up