Maatschappij & welzijn (dubbele finaliteit D/A)

Hou je naast een dosis theorie ook van praktijk? Kijk je ernaar uit om later in een sociale context met mensen te kunnen werken en ze te kunnen begeleiden? Dan zit je goed in deze studierichting.

In Maatschappij & welzijn vind je een goede mix tussen theorie en praktijk. Je leert over de verschillende ontwikkelingsdomeinen van de mens. De verschillende levensfasen van de mens en alles wat daarmee samenhangt, lopen als een rode draad doorheen de lessen.

Je gaat ook dieper in op een aantal maatschappelijke thema’s. Je leert (indirecte) zorg en begeleidingsactiviteiten uitvoeren bij kinderen, jongeren en volwassenen. Natuurlijk moet je daarbij rekening houden met hun wensen, behoeften, mogelijkheden en beperkingen.

Kies je voor Maatschappij & Welzijn, dan hou je voortdurend het belang van de anderen ook voor ogen. Een sociale houding en een brede interesse in mensen jong en oud is iets wat jou helemaal typeert. Je maakt ook kennis met hoe het er op de werkvloer aan toegaat. Daardoor kan je op het einde van de tweede graad een doordachte keuze maken voor een vervolgrichting in de derde graad.

Vergelijk studierichtingen

Lessentabel

Vak
3de jaar
4de jaar
Aardrijkskunde
2
-
Engels
2
2
Frans
2
2
Geschiedenis
1
1
Godsdienst
2
2
Lichamelijke opvoeding
2
2
Kompasuur
1
1
Natuurwetenschappen
2
1
Nederlands
4
4
Wiskunde
3
3
Maatschappij en welzijn
8
9
Ontwikkeling en (ped)agogisch handelen
4
4
Anatome en fysiologie
1
1
Oriënteren op activiteiten +
-
1
Artistieke vorming
1
-
ICT
-
1
Keuzevak
-
1
Loep Frans
1
1
Loep wiskunde
1
1
Totaal
32
32
Website ontwerp en ontwikkeling door Brandwolves.be
corner-double-right-up