Moderne talen-wetenschappen (G3 doorstroom - domeinoverschrijdend DO)

Moderne talen-wetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket moderne talen. De leerlingen verdiepen hun communicatievaardigheden in het Duits, Engels, Frans en Nederlands. De studierichting daagt hen ook uit op het vlak verschillende componenten van het wetenschapsdomein moderne talen. Daarnaast komen de kernwetenschappen aardwetenschappen, biologie, chemie, fysica en wiskunde op een deductieve, empirische en probleemoplossende manier aan bod. De leerlingen denken conceptueel mee vanuit wiskunde over natuurwetenschappelijke vragen.

Opgelet: dit is een voorlopige lessentabel die nog zal wijzigen. Katholiek Onderwijs Vlaanderen moet ons de definitieve invulling nog bezorgen. We verwachten de nieuwe lessentabel na de paasvakantie.

Vergelijk studierichtingen

 

Lessentabel

Vak
5de jaar
6de jaar
Geschiedenis
2
2
Godsdienst
2
2
Lichamelijke opvoeding
2
2
MEAV
1
-
Duits
3
2
Engels
2
3
Frans
4
4
Nederlands
4
4
Wiskunde
4
4
Aardrijkskunde
2
1
Biologie
1
2
Chemie
2
2
Fysica
2
2
Complementair uur
1
2
Totaal
32
32
Website ontwerp en ontwikkeling door Brandwolves.be
corner-double-right-up