Wetenschappen-wiskunde (G3 doorstroom D)

Wil je op zoek gaan naar de orde, samenhang en structuren van de ons omringende wereld? Heb je een sterk analytisch vermogen? Ben je gedisciplineerd en werk je nauwkeurig? Dan is Wetenschappen-Wiskunde een richting naar jouw hart.

Vanuit de kernwetenschappen aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica en wiskunde leer je niet enkel deductief en proefondervindelijk maar ook probleemoplossend denken. Daarnaast leer je abstracte wiskundeconcepten te gebruiken en scherp je een pak wiskundige vaardigheden aan.

De richting Wetenschappen-Wiskunde bereidt voor op een ruime waaier aan academische en professionele bachelors, ook buiten het domein van STEM.

Vergelijk studierichtingen

 

Lessentabel

Vak
5de jaar
6de jaar
Engels
2
2
Frans
3
3
Geschiedenis
2
2
Godsdienst
2
2
Kompasuur
1
1
Lichamelijke opvoeding
2
2
Nederlands
4
4
Aardrijkskunde
2
-
Biologie
1
1
Biologie +
1
1
Chemie
2
2
Fysica
2
2
Informaticawetenschappen
-
1
Wetenschappen +
-
1
Wiskunde
6
6
Accent
2
2
Expert wetenschappen
Expert wiskunde en statistiek
Informatica
Moderne talen
Ondernemen
Totaal
32
32
Website ontwerp en ontwikkeling door Brandwolves.be
corner-double-right-up