Wetenschappen-wiskunde (G3 doorstroom - domeinoverschrijdend DO)

De richting Wetenschappen-wiskunde is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met deductief, empirisch en probleemoplossend leren vanuit de kernwetenschappen aardwetenschappen, biologie, chemie, fysica en wiskunde. De leerlingen leren abstracte wiskundige concepten te gebruiken en verdiepen hun wiskundige vaardigheden.

Opgelet: dit is een voorlopige lessentabel die nog zal wijzigen. Katholiek Onderwijs Vlaanderen moet ons de definitieve invulling nog bezorgen. We verwachten de nieuwe lessentabel na de paasvakantie.

Vergelijk studierichtingen

 

Lessentabel

Vak
5de jaar
6de jaar
Engels
2
2
Frans
3
3
Geschiedenis
2
2
Godsdienst
2
2
Lichamelijke opvoeding
2
2
MEAV
1
-
Nederlands
4
4
Wiskunde
6
6
Informaticawetenschappen
1
1
Aardrijkskunde
2
1
Biologie
1
2
Chemie
2
2
Fysica
2
2
Complementaire uren
2
3
Totaal
3
2
Website ontwerp en ontwikkeling door Brandwolves.be
corner-double-right-up