Onze school

Toekomstplan

KvRi_2020

 

Toekomstplan KvRi 2020: samen vorm geven aan de school van je leven

Onderwijs staat niet stil. Regelmatig worden we geconfronteerd met velerlei nieuwe uitdagingen; feit is dat we op school voortdurend keuzes maken en stappen zetten om de kwaliteit waarvoor we als grote ASO, TSO- en BSO-school staan, nog te versterken. Dat doen we niet vanop een eilandje. De school van vandaag en morgen is op heel veel manieren verbonden met de ruimere omgeving daaromheen. Tegelijk stellen we onszelf regelmatig de vraag vanuit welke inspiratie we dit alles willen aanpakken. Ons opvoedingsproject – dat ook in de 21ste eeuw nog bijzonder actueel is – vormt het fundament. Het gaat immers om een keuze voor verbondenheid, aandacht voor iedereen en dat extra’s voor wie het nodig heeft. Het gaat vooral ook om een sterk geloof in de kracht van samenwerking. Daarom dit toekomstplan.

Een regiegroep en een stuurgroep vormen de motor van het geheel. De stuurgroep (directieleden en coördinatoren) werkte in nauw overleg met Domo De Refontiro uit Turnhout een hele planning uit. Bedoeling was in de loop van het hele proces zoveel mogelijk mensen die op de een of andere manier iets met de school te maken hebben te betrekken.

In de loop van het eerste trimester van het schooljaar 2015 – 2016 sprokkelden we samen heel veel informatie. We bevroegen bij de start van het schooljaar veel mensen uit de regio. Die contacten leverden een pak nuttige informatie op.

We lieten tijdens onze pedagogische studiedag van 25 september al onze personeelsleden uitspreken en –schrijven wat hen kracht en energie geeft bij het uitoefenen van hun job. Maar ook welke zaken hen soms moe, ontevreden of boos maken. De stuurgroep zocht en vond de rode draden in die massa informatie.

We vroegen 15externen” (uit de gemeente, het bedrijfsleven, de buurt, de verenigingen) om zich uit te spreken over een aantal stellingen i.v.m. “de kwaliteitsvolle school”. Hun inbreng was erg waardevol en zorgde voor een sterke verbondenheid.

We legden ook een aantal personeelsleden diezelfde stellingen voor. We kregen andere maar niet minder interessante informatie. Ook de leerlingen mochten hun zegje doen.

De regiegroep (een twintigtal collega’s en twee leerlingen) namen alle informatie grondig door, wisselden erover met elkaar van gedachten en kwamen in goed overleg tot keuzes. Zij vertaalden voor de periode 2016 – 2020 de prioriteiten in concrete doelstellingen. Daarmee wordt het startschot gegeven voor de concrete uitwerking van ons Toekomstplan KvRi 2020.