Interessegebieden

Maatschappij en Welzijn

Studierichtingen in de tweede graad:

Studierichtingen in de derde graad:

Specialisatiejaren:

Waarom Welzijn en Maatschappij?
Een maatschappij zonder welzijn is een harde, zielloze maatschappij. Als school pleiten wij voor een hartelijke samenleving, waar individueel en maatschappelijk welzijn hoog op de agenda staan. Welzijn omvat immers heel wat aspecten van ons leven. Het gaat over veiligheid, onderwijs, opvoeding, en de verzorging van zij die nog niet of niet meer voor zichzelf kunnen zorgen. De zorgsector vraagt dan ook om meer goed opgeleide arbeidskrachten. In dit studiedomein bereiden we je voor om een rol op te nemen in de maatschappij. We leren je de culturele en politieke ontwikkelingen begrijpen, om straks als volslagen welzijnswerker een plaats in de maatschappij op te eisen.

Is dit iets voor mij?
Je bent graag onder de mensen. Je kan goed omgaan met baby’s, bent de favoriete speelkameraad van kleuters en houdt van een goed gesprek met een bejaarde medemens. Je wil bovendien de maatschappij waarin je leeft beter begrijpen. Waarom is er misdaad? Wat is ongelijkheid? En hoe gaan we om met een vergrijzende samenleving? Door te leren hoe er in andere culturen gezorgd en verzorgd wordt, kom je vast op vernieuwende ideeën.

Wie hiervoor kiest…

Is Mode jouw ding? Je wil creëren: eerst in je hoofd, dan op papier, ten slotte in het echt. Je volgt de laatste mode op de voet en bent helemaal mee met lifestyle trends. Wie gebeten is door mode combineert gevoel voor esthetiek met een ongebreideld enthousiasme. Je weet je goede ideeën immers te verpakken, én te verkopen. Je hebt het in je vingers, en wil anderen van je creatieve spinsels overtuigen.

Wie voor Mode kiest…