Onze school

Werkgroepen

In het KvRi is er ook veel tijd en ruimte voor allerlei activiteiten die extra kleur en smaak geven aan de dingen: we bieden alle leerlingen een brede vorming. Dat gebeurt in belangrijke mate tijdens de lessen, waarin we voortdurend de link met de wereld buiten de school leggen. Onze school is immers geen eiland in de maatschappij. Ook via projecten en themadagen, uitgewerkt door onze talrijke werkgroepen, willen we onze leerlingen breed vormen. We willen ze laten nadenken over de wereld waarin we leven, ze gevoelig maken voor het belang van opbouwende communicatie, rechtvaardigheid en vrede. We leren ze de schoonheid van kunst ontdekken en het belang van gezondheid in al haar facetten. We willen de relatiebekwaamheid, de weerbaarheid en de creativiteit van onze leerlingen verhogen. We maken ook bewust tijd om stil te staan bij de zin-vragen van het leven.